pondelok 13. júna 2022

Upozorňujeme: Nebezpečný zdvihák aj náušnice

Na nové nebezpečné výrobky: nožnicový zdvihák Compass ST-105 SCISSOR JACK item 09 227 a náušnice La Tienda del Colombiano upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Opäť môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

Nožnicový zdvihák Compass ST-105 SCISSOR JACK item 09 227 z Číny s maximálnou nosnosťou 1500 kg slúži na zdvihnutie vozidla pri výmene kolies.  Pozostáva zo zdviháku, oddeliteľnej kľuky a návodu. Pri jeho zaťažení na maximálnu nosnosť hrozí z dôvodu nedostatočnej konštrukčnej pevnosti preťaženie, následne deformácia zdviháka a zrútenie vozidla. Pokiaľ sa bude osoba obsluhujúca zdvihák nachádzať v bezprostrednej blízkosti vozidla, môže dôjsť k zraneniu. Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby ste tento výrobok vo vlastnom záujme prestali používať. Pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu máte právo na vrátenie kúpnej ceny.

Náušnice La Tienda del Colombiano z Peru v rôznych tvaroch hnedej farby s rôznymi farebnými vzormi (12 párov na jednej papierovej podložke) obsahujú nadlimitný obsah kadmia a niklu. Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny Nikel je silný senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou. Tento výrobok Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a zakázala uviesť na trh Európskej únie.