utorok 14. júna 2022

Inflácia: V máji už vyše 12 %

Inflácia na Slovensku je najvyššia od júna 2000. Naďalej stúpajú ceny potravín, pohonných hmôt a energií, ale tiež v reštauráciách a kaviarňach, za ubytovacie služby a aj za odevy a obuv. Medziročne inflácia podľa Štatistického úradu SR rástla už šestnásty mesiac za sebou, a kým jej hodnota v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum 12,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 12,1 % a čistá inflácia hodnotu 10,7 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,3 %.

Medzimesačný rast cien v máji o 1,6 % ovplyvnili najmä vyššie ceny potravín o 3,8 %. Rast cien bol u mäsa o 4,6 %, mlieka, syrov a vajec o 4,1 % a chleba a obilnín o 3,8 %, ale najviac rástli ceny olejov a tukov o 10,4 % (z toho maslo o 10,2 %, olej o 14,5 %). Klesli len ceny zeleniny o 0,7 %. Náklady na bývanie boli vyššie o 2,6 % a údržbu a opravy obydlia o 2,2 %. Z energií sa výraznejšie navyšovali len ceny za pevné palivá o 1,9 %, ceny pohonných hmôt o 4,5 %. Vzrástli tiež ceny v reštauráciách a kaviarňach o 2,2 % a ubytovacie služby o 1,9 %. Drahšie boli aj telekomunikačné služby, odievanie a obuv a tiež potreby a zariadenia na rekreáciu a do záhrady.

Medziročne boli ceny potravín drahšie až o 16,6 %, ceny mäsa o 16,5 %, chleba a obilnín o 18,8 % a mlieka, syrov a vajec o 17,4 %. Naďalej rástli ceny olejov a tukov o 40,1 % a výrazne sme si museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny o 19,6 % viac. Náklady na bývanie stúpli o 15,6 %, za imputované nájomné o 19,4 %, údržbu a opravy obydlia o 20,7 %. Ceny za elektrinu, plyn a tepelnú energiu vzrástli sumárne o 15,7 %. Pohonné hmoty sa medziročne zvýšili o 36,8 %,  reštauračné a kaviarenské služby o 13,5 % a ubytovacie služby o 8,3 %. Rástli ceny aj za telekomunikačné služby, odevy a obuv, či pomôcky a služby osobnej starostlivosti.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 1,5 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,7 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 12,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,7 %, za domácnosti dôchodcov o 13,5 %. V súhrne za päť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,4 % (za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,3 %).