piatok 17. júna 2022

Novinka: Pre správcov verejných budov

Na Slovensku na nachádza vyše 15.000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. Ide často o energeticky neefektívne stavby, kde spotreba energie na vykurovanie tvorí viac než 80 % nákladov. Súhrn praktických riešení, ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií, im ponúka dokument Desatoro riešení pre správcov verejných budov, ktorý pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria podľa autorov rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent. Niektoré opatrenia sú takmer zadarmo, iné si vyžadujú menšiu investíciu, ktorej náklad sa bude kompenzovať zníženou spotrebou energií. Ide napríklad o meranie spotreby energie, o vyregulovanie vykurovacích sústav, útlmové režimy v budovách na noc či na víkend, zavádzanie termostatických hlavíc alebo zatepľovanie striech.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov je dostupné na internetovej stránke planobnovy.sk Na výstavbu a obnovu budov je v pláne obnovy vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur. V rámci realizácie investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov je cieľom obnoviť aspoň 117.000 m2 a predpokladá sa obnova až 130.000 m2, s cieľom investovať 200 miliónov eur.