piatok 17. júna 2022

EU: Prísnejšie proti šíreniu dezinformácií

Pri príprave sprísneného kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií vychádzalo jeho 34 signatárov: platformy, technologické spoločnosti aj občianske organizácie z usmernení Európskej komisie z roku 2021 a zároveň sa zohľadnili skúsenosti z pandémie ochorenia COVID-19 ako aj vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Nadväzuje na prvý kódex postupov z roku 2018, ktorého rámec sa vo svete považuje za priekopnícky. 

V novom kódexe sa stanovuje množstvo konkrétnych záväzkov, ktoré musia platformy, ako aj celé odvetvie dodržať v boji proti dezinformáciám. Spolu s nedávno schváleným aktom o digitálnych službách a pripravovanými právnymi predpismi o transparentnosti a cielení politickej reklamy je prísnejší kódex základnou súčasťou súboru nástrojov komisie na boj proti šíreniu dezinformácií v Európskej únii.

Medzi 34 signatárov patria významné on-line platformy, konkrétne spoločnosti Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale aj iné subjekty, menšie alebo špecializované platformy, zástupcovia odvetvia on-line reklamy, reklamné technologické spoločnosti, overovatelia faktov, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo tí, ktorí ponúkajú špecifické odborné znalosti a riešenia na boj proti dezinformáciám. Účelom sprísnenia kódexu je riešiť nedostatky toho predchádzajúceho zavádzaním silnejších a podrobnejších záväzkov a opatrení vychádzajúcich z prevádzkovej praxe nadobudnutej v posledných rokoch.

Nový kódex obsahuje konkrétne záväzky:
  • Širšia účasť: kódex nie je len pre veľké platformy, ale zahŕňa aj viacero rozličných subjektov, ktoré zohrávajú úlohu pri zmierňovaní šírenia dezinformácií, a je otvorený aj ďalším signatárom.
  • Krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií tým, že sa zabezpečí, aby prišli o príjmy z reklamy.
  • Doplnenie nových foriem manipulatívneho správania, akými sú falošné účty, boty alebo škodlivé deepfakes, ktoré šíria dezinformácie.
  • Vybavenie používateľov lepšími nástrojmi na rozpoznávanie, pochopenie a označovanie dezinformácií.
  • Rozšírenie overovania faktov vo všetkých štátoch EÚ a ich úradných jazykoch a zaručenie spravodlivého odmeňovania overovateľov.
  • Zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy zlepšením jej označovania, informovaním o sponzoroch a o dĺžke nasadenia a zobrazovania reklamy tak, aby ju používatelia vedeli ľahšie rozpoznať.
  • Viac podpory pre výskumníkov zlepšením ich prístupu k údajom platforiem.
  • Posúdenie vplyvu kódexu využitím stabilného monitorovacieho rámca a pravidelnými správami o plnení záväzkov platformami.
  • Zriadenie centra a pracovnej skupiny pre transparentnosť v snahe získať jednoduchý a transparentný prehľad o implementácii kódexu, jeho pripravenosti na budúce výzvy, ako aj o tom, či naďalej spĺňa svoj účel.
Cieľom kódexu je v neposlednom rade aj to, aby sa stal uznávaným kódexom správania v zmysle ustanovení aktu o digitálnych službách a pomohol veľmi veľkým on-line platformám zmierniť riziká vyplývajúce z dezinformácií.