pondelok 27. júna 2022

EU: Letectvo s nulovými emisiami

Súkromné aj verejné subjekty z leteckej komunity odhodlané podporovať uvedenie lietadiel s nulovými emisiami do prevádzky Európska komisia vyzýva, aby vyplnili on-line formulár a pripojili sa k Aliancii pre letectvo s nulovými emisiami. Prvé zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutoční na jeseň tohto roku. Očakáva sa, že v nadchádzajúcich dvoch desaťročiach sa uvedie na trh vyše 44.000 nových lietadiel. Potenciálny objem trhu s lietadlami s nulovými emisiami sa odhaduje na 26.000 kusov do roku 2050 s celkovou hodnotou 5 biliónov eur.

Zámerom Aliancie pre letectvo s nulovými emisiami je pripraviť letecký ekosystém na uvedenie vodíkových a elektrických lietadiel do prevádzky a zabezpečiť tak, aby letecká doprava prispievala k cieľu, ktorým je dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európskej únii do roku 2050. Aliancia združí zástupcov výrobcov lietadiel, leteckých spoločností, letísk, energetických spoločností a poskytovateľov palív, normalizačných a certifikačných agentúr, záujmových skupín cestujúcich a ochrancov životného prostredia a regulačných orgánov. 

Spoločne sa budú snažiť identifikovať všetky prekážky, ktoré bránia uvedeniu vodíkových a elektrických lietadiel do prevádzky, vypracujú odporúčania a plán na ich riešenie, budú podporovať investičné projekty a budú vytvárať synergie a dynamiku medzi členmi aliancie. Členovia budú riešiť najmä otázky, ako sú požiadavky na palivo a infraštruktúru vodíkových a elektrických lietadiel na letiskách, normalizácia a certifikácia a dôsledky pre prevádzkovateľov (letecké spoločnosti) a manažment letovej prevádzky.