utorok 28. júna 2022

IT: Stres zamestnancov

Vysoká zodpovednosť a rastúce požiadavky používateľov prehlbujú stres IT personálu. ZEBRA SYSTEMS na základe svojho dopytovania sa medzi partnermi zistila, že rastie priemerný počet používateľov, o ktorých sa stará každý IT administrátor – každý zo 40 % lokálnych IT správcov sa teraz stará o viac ako 150 a 11 % dokonca o viac než 300 používateľov. Zvyšujúce sa nároky zo strany používateľov a zodpovednosť za bezproblémový chod firemných sietí prehlbujú stres administrátorov a môžu v krajnom prípade viesť k vyššej chybovosti či fluktuácii IT personálu.

Priemerná veľkosť firemnej IT infraštruktúry neustále rastie a rovnako tak sa zvyšuje jej dôležitosť v každodennom podnikaní. To kladie enormné nároky na zaistenie chodu s minimálnymi výpadkami a na zabezpečenie pred kybernetickými incidentmi. IT administrátori sa dostávajú pod tlak ako vedenia podnikov, tak užívateľov stále viac závislých na rade IT nástrojov a služieb, takže hľadajú spôsob, ako zvýšiť svoju produktivitu a pritom nepoľaviť z bezpečnostných nárokov.

Kľúčové zistenia:
  • O menej než 30 používateľov sa stará 9 % IT správcov, 13 % sa stará o 30 – 75 používateľov, 38 % o 75 – 150 používateľov, 29 % o 150 – 300 používateľov a 11 % o viac než 300 používateľov.
  • Hlavným dôvodom vysokého stresu IT administrátorov je vysoká zodpovednosť (71 % opýtaných), rastúce nároky užívateľov (56 %), príliš mnoho využívaných nástrojov (29 %) a rast kybernetických útokov (27 %).
  • Kľúčové na zvýšenie ich produktivity je vyššia úroveň automatizácie (70 %), integrácia nástrojov pre IT správu (56 %), komfortné pracovné prostredie (37 %) a zvýšenie firemných IT rozpočtov (26 %).