pondelok 27. júna 2022

On-line: Kalkulačka na sociálne odvody

Na informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2022 zverejnila na svojich webových stránkach Sociálna poisťovňa on-line kalkulačku. Podľa nej jednoducho zistia, či im vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022 pri odloženom daňovom podaní) povinnosť platiť sociálne poistenie a zároveň si môžu vypočítať aj jeho výšku.

Do on-line kalkulačky na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2022 sa najprv vloží údaj o príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy bez odpočítania výdavkov). Kalkulačka oznámi, či SZČO k 1. júlu 2022 (resp. k 1. októbru 2022) vzniklo, alebo naďalej trvá povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo jej poistenie zaniklo. V prípade, že je povinná platiť poistné, pokračuje v jeho výpočte po kliknutí na Vypočítaj vymeriavací základ. Následne postupuje podľa návodu on-line kalkulačky. V prípade, že SZČO pozná svoj vymeriavací základ, môže do kalkulačky zadať iba tento údaj. Po kliknutí na Vypočítaj kalkulačka vypočíta sumu sociálneho poistenia.

Výpočet v kalkulačke je informatívny a Sociálna poisťovňa bude informovať SZČO o zmene v ich poistení do 21. júla 2022 formouoznámenia, ak od 1. júla 2022 vzniká SZČO povinné poistenie, a tiež ak jej povinné poistenie pokračuje, alebo zaniká. Prvú platbu za júl 2022 potom SZČO uhradí do 8. augusta 2022. Sociálna poisťovňa bude následne v októbri podobne informovať aj SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.