utorok 28. júna 2022

Výzva: Letné školy

Upevnenie vedomostí a znalostí žiakov, ale aj podpora pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či z Ukrajiny. To je cieľom takzvaných letných škôl, ktoré sa budú na Slovensku organizovať už po tretí raz. Základné, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, sa môžu zapojiť do výzvy na organizáciu letných škôl do 30. júna 2022. Maximálny peňažný príspevok je 10 tisíc eur.

Letné školy budú realizované od 11. júla do 26. augusta. 2022. Školy si môžu vybrať termín podľa vlastných potrieb a podľa záujmu žiakov a rodičov. Do výzvy sa môžu zapojiť základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia a aj spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy. Každá škola môže požiadať o príspevok v maximálnej hodnote 10-tisíc eur, ktoré využije na odmenu pre učiteľov letnej školy, zabezpečenie pomôcok, dopravy či stravného pre žiakov. Jeden cyklus trvá nepretržite dva týždne, teda desať pracovných dní, čomu budú prispôsobené aj finančné prostriedky, ktoré škola dostane. Tak ako vlani bude denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít možný v dvoch variantoch. Krátky trvá štyri až šesť vyučovacích hodín a dlhý sedem až desať.

V minulom roku sa do Letných škôl zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa počas letných mesiacov malo vzdelávať viac než 20-tisíc žiakov. Do činnosti Letnej školy 2022 sa budú môcť v podporných školách zapojiť tak ako v predchádzajúcich rokoch aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí.