pondelok 27. júna 2022

Novinka: Povinné zaokrúhľovanie

Obmedzenie používania 1- a 2- centových euromincí v hotovosti platí už v piatich krajinách eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko. Od 1. júla 2022 sa pridáva aj Slovensko, kde začína platiť povinnosť zaokrúhľovať konečnú sumu nákupov v hotovosti na najbližších päť centov. Zaokrúhľovanie sa nevzťahuje na bezhotovostné platby kartou, mobilom či smart hodinkami. Národná banka Slovenska (NBS) dodáva, že 1- a 2- centové mince zostávajú zákonným platidlom aj po 1.7.2022, preto platí aj naďalej povinnosť ich prijímať pri hotovostných platbách.

Zaokrúhľovať sa bude konečná suma nákupu v hotovosti (nie jednotlivé položky nákupu) na najbližší 5 cent, viď. tabuľka NBS.

Celková konečná suma nákupu zaplatená v hotovosti končiaca na:Zaokrúhlenie na:PríkladSuma po zaokrúhlení platená v hotovosti
1 cent alebo 2 centy0 centov12,42 EUR12,40 EUR
3 centy alebo 4 centy5 centov12,43 EUR12,45 EUR
5 centov5 centov12,45 EUR12,45 EUR
6 centov alebo 7 centov5 centov12,47 EUR12,45 EUR
8 centov alebo 9 centovnajbližší násobok 10 cent12,48 EUR12,50 EUR

Pri kombinácii hotovosti a bezhotovostnej platby, napr. platobná karta + hotovosť, alebo stravné lístky/darčekové poukážky + hotovosť, sa zaokrúhľuje len tá časť sumy, ktorá pripadá na platbu v hotovosti. 
Príklad: konečná suma nákupu bude v hodnote 36,99 EUR:
Hotovosť + platobná karta: 30 EUR zaplatí v hotovosti a 6,99 EUR zaplatí platobnou kartou – konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.
Stravné lístky/darčekové poukážky a pod. + hotovosť: 30 EUR zaplatí stravnými lístkami, darčekovými poukážkami a podobne a 6,99 EUR zaplatí hotovosťou – zaokrúhlenie na 7,00 zaplatené hotovosťou.
Stravné lístky/darčekové poukážky + platobná karta: konečná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.
Obmedzenia pri platbe: platí právo neprijať pri jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí (akejkoľvek nominálnej hodnoty); to však neplatí pre Národnú banku Slovenska, banky, iných poskytovateľov platobných služieb a poštové podniky. 1- a 2- centové euromince zostávajú naďalej zákonným platidlom, nie je ich potrebné osobitne vymieňať. Ak by však predsa len občan, obchodník, mal záujem tieto mince vymeniť, je to možné či už v NBS alebo aj v bankách za obvyklých podmienok pre výmenu peňazí; NBS neúčtuje pri výmene 1- a 2- centových mincí poplatok.