streda 29. júna 2022

EU: Zásobníky plynu

Európsky parlament prijal predpis, ktorého cieľom je urýchliť napĺňanie zásobníkov plynu pred zimou. Nové nariadenie, ktoré už schválili ministri členských štátov, stanovuje povinnosť naplniť do 1. novembra 2022 zásobníky plynu minimálne na 80 %. Členské štáty a prevádzkovatelia zásobníkov by sa však mali usilovať naplniť ich na 85 %. Pre nasledujúce roky sa minimálna úroveň rezerv navýši na 90 % s cieľom ochrániť Európanov pred možným prerušením dodávok. 

Zásobníky plynu sa na základe nariadenia stanú súčasťou kritickej infraštruktúry. Všetci prevádzkovatelia zásobníkov budú musieť povinne podstúpiť proces certifikácie, aby sa tak predišlo rizikám spojeným s možným vonkajším zasahovaním. Tí prevádzkovatelia, ktorí certifikáciu nezískajú, sa budú musieť vzdať vlastníctva alebo kontroly nad zásobníkmi plynu v Európskej únii.

Európska komisia  najneskôr v auguste 2022 zverejní usmernenie o tom, ako môžu krajiny EÚ spoločne nakupovať plyn. Takýto nákup môže dobrovoľne iniciovať skupina dvoch alebo viacerých členských štátov.