piatok 1. júla 2022

Nehoda: Kedy volať políciu?

K dopravným nehodám na Slovensku, pri ktorých sa nikto nezranil, od 1. júla 2022 už nie je potrebné volať políciu. Zmenu priniesla novela zákona o cestnej premávke. Ak sa na tom dohodnú účastníci, nehodu bez zranení bude možné riešiť len ako škodovú udalosť a majú ju právo vybaviť prostredníctvom náhrady škody priamo prostredníctvom poisťovne. Policajt však na miesto nehody môže prísť, pokiaľ sa účastníci nevedia dohodnúť na zavinení, alebo ak by niektorý z nich na príchode policajta trval.

Motoristi sú spravidla schopní dohodnúť sa na mieste vzniku dopravnej nehody na zavinení sami a vedia zachytiť okolnosti kolízie do Spoločných záznamov o dopravnej nehode. Toto tlačivo je nevyhnutné v situácii absencie policajného vyšetrovania účastníkmi nehody na mieste vyplniť a podpísať. „Nedá sa však vylúčiť, že táto zmena môže v sporných prípadoch spôsobiť problémy s dokazovaním viny alebo spoluviny a poisťovne budú musieť viac vyšetrovať po vlastnej línii. Policajné vyšetrovanie zo svojej podstaty práve prítomnosťou policajných odborníkov pomáha pri došetrovaní právneho základu nároku, pomáha vniesť svetlo do detailných okolností príčiny vzniku dopravných nehôd,“ pripomína Jiří Moravec. Ak sa teda účastníci dopravnej nehody na jej zavinení zhodnúť nedokážu, odporúča sa aj po nadobudnutí účinnosti novely radšej kontaktovať políciu. Bez účasti polície na mieste sa nezaobídete aj v prípade, keď dôjde ku škode na zdraví niektorého z účastníkov, k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, či k úniku nebezpečných kvapalín z niektorého zo zúčastnených vozidiel. Môže to byť napríklad olej, ropné látky a podobne. Vtedy zákon ukladá povinnosť privolať políciu.

Rovnako vo väčšine európskych krajín vrátane ČR platí, že k nehode je nutné privolať políciu: ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb; ak bol poškodený majetok tretích osôb (napr. osvetlenie, ploty, dopravné značky); ak máte podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany; ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie; ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3.990 EUR (v ČR 100.000 korún); ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku. Privolať políciu sa odporúča aj v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Konkrétne podmienky zistíte, ak zavoláte na miestnu políciu a  vysvetlíte okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine. Napríklad  úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode je vo viacerých balkánskych krajinách nevyhnutný na prejazd späť cez hranice.

Sú krajiny, kde sú predpisy prísnejšie. V Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku alebo v Maďarsku a Bulharsku musíte políciu privolať vždy, aj keď ide iba o „ťuknutie“. V mnohých krajinách je tiež opustenie miesta nehody pred príjazdom polície alebo okamžité neposkytnutie prvej pomoci zraneným hodnotené ako trestný čin. Naopak, v iných krajinách môže motorista za príjazd polície a vyšetrovanie aj zaplatiť – a to vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Ide napríklad o susedné Rakúsko. „Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás. Asistencia poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov,“ radí Jiří Moravec.