utorok 28. júna 2022

SR: Zaokrúhľovanie na pošte

Od 1. júla 2022 začína na Slovensku platiť novela zákona o cenách, ktorá má minimalizovať obeh jednocentových a dvojcentových mincí povinným zaokrúhľovaním platieb v hotovosti. Okrem predajní sa s touto novinkou budeme stretávať aj na pošte. Výnimkou zo zaokrúhľovania na poštách budú výplaty dôchodkov, dávok, súm zaslaných poštovými poukazmi / e-poukazmi na výplatu a výplatných operácií Poštovej banky, ktoré nie sú realizované spoločne s ostatnými službami Slovenskej pošty. Rovnako pri platbách za služby Slovenskej pošty platobnou kartou sa platby nebudú zaokrúhľovať. 

Ostatné všetky prijímané platby v hotovosti bude aj Slovenská pošta od júla t. r. zaokrúhľovať podľa určených pravidiel na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej platby platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platba platená v hotovosti súčtom cien / platieb za viac služieb, zaokrúhľuje sa takto až výsledná suma platená v hotovosti. Jedno a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom.

Slovenská pošta bude prijímať bez obmedzení od 1.7.2022 zásielky s dobierkovou sumou, ktorá nie je zaokrúhlená na 5 eurocentov. Pri úhrade dobierkovej sumy v hotovosti sa táto zaokrúhli podľa platných pravidiel „na účet“ Slovenskej pošty. Odosielateľovi zásielky bude zo strany Slovenskej pošty prevedená na účet dobierková suma, ktorú zadal odosielateľ pri podaní zásielky (nezaokrúhlená); v prípade výplaty dobierkovej sumy v hotovosti (Dobierka na adresu), bude táto suma zaokrúhlená podľa platných pravidiel.