pondelok 13. marca 2017

e-Schránka: Sprístupnenie obsahu pri ukončení podnikania
Zrušenie živnosti či zánik právnickej osoby je prirodzene dôvodom aj na zrušenie ich elektronickej schránky. Čo však s údajmi z tejto e-schránky?

Ak si majiteľ firemnej elektronickej schránky pred zrušením živnosti alebo zánikom právnickej osoby z nej nezálohoval údaje, môže následne požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby o sprístupnenie jej obsahu formou žiadosti. Žiadosť je však podľa NASES z dôvodu autentifikácie možné poslať iba elektronicky, a to cez elektronickú schránku zriadenú fyzickou osobou - občanom.
Postup zaslania žiadosti o sprístupnenie obsahu schránky:
1.      Na stránke slovensko.sk sa prihláste do svojej elektronickej schránky fyzickej osoby – občana a kliknite na panel “Všeobecná agenda”.
2.      Vyberte poskytovateľa služby - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
3.      Do predmetu správy napíšte “Žiadosť o sprístupnenie údajov”.
4.      V texte správy uveďte stručný popis, že žiadate o sprístupnenie obsahu elektronickej schránky z ukončeného podnikania. Do textu je potrebné uviesť, IČO zrušenej živnosti / právnickej osoby, z ktorej chcete dokumenty presunúť a zároveň názov priečinka, ktorý NASES vo Vašej schránke fyzickej osoby -občana vytvorí a obsah doňho prenesie. Bez uvedenia týchto informácií NASES nebude vedieť správy presunúť. 

V prípade otázok je možné kontaktovať Ústredné kontaktné centrum +421 2 35 803 083 v pondelok až piatok od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h. Mimo uvedeného času môžete svoju otázku zaslať prostredníctvom elektronického kontaktného formulára.