streda 15. marca 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné svietidlo
Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila oznam od spoločnosti EGLO CZ + SK, ktorý upozorňuje na nebezpečné svietidlo TAMARA 1.

Pri manipulácii s kúpeľňovým svietidlom s výrobným číslom Art. Nr. 31265 TAMARA 1 hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok bol dodávaný na slovenský trh od 01. 12. 2014. Číslo výrobku je uvedené na striebornom štítku na zadnej strane svietidla.

V prípade, že vlastníte výrobok s uvedeným výrobným číslom, kontaktujte slovenské telefonické centrum na tel. čísle 0313 211 551 - 5 od pondelka do piatka v čase od 08:00 do 18:00 hod. Ak už nemáte doklad o kúpe, môžete daný výrobok vrátiť na adrese EGLO Slovensko, s. r. o., Priemyselná 12, 926 01 Sereď.