pondelok 13. marca 2017

NGO Awards: Prvý ročník súťaže pre neziskové organizácie
Prepojenie technológií s praxou aj inovatívne nápady s dávkou originality rozhodnú o víťazoch prvého ročníka súťaže pre slovenské neziskové organizácie využívajúce produkty Microsoftu.

Microsoft a Nadácia otvorenej spoločnosti vyzývajú neziskové organizácie na Slovensku, aby vyrozprávali svoj príbeh o tom, ako im moderné technológie pomohli ešte lepšie napĺňať ich dôležité poslanie. Do 22. marca 2017 sa tak môžu do súťaže zapojiť neziskové organizácie, ktoré využívajú IT pri vzdelávaní ľudí s postihnutím, na podporu sociálne ohrozených skupín, pri komplexných riešeniach tímovej spolupráce s dobrovoľníkmi alebo na špecializovanú webovú aplikáciu či serverové riešenie podporujúce činnosť ich organizácie. Vyhlásenie výsledkov sa bude konať v rámci podujatia NGO Day v utorok 11. apríla 2017.

„Technológie môžu zásadným spôsobom zmeniť prácu a kapacity organizácie, ak o nich majú znalosť a najmä, ak ich následne vedia využívať efektívne a inovatívne pre potreby svojich cieľových skupín alebo zamestnancov. Veríme, že spolu nájdeme také, ktoré to vedia najlepšie a stanú sa tak inšpiráciou pre ďalšie neziskové organizácie a nadácie, ktoré pomáhajú tam, kde je to potrebné“, uviedol riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Ján Orlovský.