piatok 17. marca 2017

EU: Viac recyklácie, menej skládkovania aj plytvania s potravinami
Podľa údajov za rok 2014 sa v EÚ recykluje alebo kompostuje 44% komunálneho odpadu. V roku 2004 bol podiel recyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu iba 31%, pričom do roku 2020 by členské štáty mali dosiahnuť cieľ 50%.
 
Európsky parlament schválil pozmeňovacie návrhy k legislatívnemu balíku o odpadoch (štyri smernice). Do roku 2030 by sa malo recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie - teda skontrolovať, vyčistiť alebo opraviť aspoň 70% hmotnosti komunálneho odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Európska komisia pôvodne navrhovala recyklovať alebo opätovne využiť 65% komunálneho odpadu. Poslanci tiež navrhujú, aby podiel recyklovaného odpadu z obalov, teda z papiera, kartónu, plastu, skla, kovu a dreva, stúpol do roku 2030 na 80%. Pre každý z týchto materiálov by tiež mal byť stanovený prechodný cieľ, ktorý by sa mal dosiahnuť v roku 2025.

Návrh Európskej komisie počíta aj so znížením množstva komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach na 10% do roku 2030. Poslanci presadzujú, aby sa množstvo skládkovaného komunálneho odpadu obmedzilo do roku 2030 na 5%. Zároveň by však členským štátom, ktoré v roku 2013 uložili na skládkach viac ako 65% svojho komunálneho odpadu, chceli dať možnosť požiadať o posunutie termínu o ďalších päť rokov.

Rozsah odpadu z potravín v EÚ predstavuje približne 89 miliónov ton, čo znamená zhruba 180 kg na osobu. Poslanci presadzujú zníženia miery potravinového odpadu o 30% do roku 2025 a o 50% do roku 2030 - v porovnaní s rokom 2014. Rovnaký percentuálny cieľ chcú zaviesť aj pre odpad v moriach v únii.