piatok 17. marca 2017

Radíme: Vyhnite sa digitálnemu neporiadku  
Dnes si radi sťahujeme všetko, čo nám len trošku pripadá užitočné alebo zaujímavé. Kto z nás má ale prehľad o všetkých aplikáciách uložených vo svojom smartfóne alebo tablete? Novým fenoménom sa tak stáva digitálny neporiadok.  

Napríklad používatelia Android zariadení z 12 inštalovaných aplikácií vymažú mesačne len 10. Pravidelnej aktualizácii a revízii obsahu zariadení, vrátane odstránenia nepoužívaných dokumentov a aplikácií, sa podľa prieskumu Kaspersky Lab venuje len polovica používateľov (16.250 respondentov zo 17 krajín). A štvrtina aktualizovala aplikácie len pod vplyvom okolností, pričom 10 % respondentov sa aktualizácii vôbec nevenuje ani v tých najnutnejších prípadoch. Obľúbenosť aplikácií medzi používateľmi a často 24-hodinové aktívne využívanie z nich robí atraktívne ciele pre kyberzločin. Zo 100 Android aplikácií, ktoré vie používateľ plne spravovať (vrátane inštalácie a odstránenia), až 83 má prístup k citlivým údajom používateľa, akými sú napr. kontakty či správy. Pre kyberzločincov tak potom vôbec nie je problém odosielať správy alebo uskutočňovať hovory z napadnutého zariadenia.

V priemere majú bežní používatelia nainštalovaných okolo 66 aplikácií. Pri testovaní reprezentatívnej vzorky týchto 66 aplikácií sa zistilo, že až 54 z nich je spustených a aktívnych v zariadení bez toho, aby používateľ o nich vedel, čo predstavuje zhruba 22 Mb spotrebu za jeden deň. Nastavenia poskytujú používateľom určitý stupeň kontroly nad tým, k čomu všetkému môže mať daná aplikácia prístup a s čím môže byť v interakcii. Napriek tomu sa ukázalo, že len 40% ľudí venuje nastaveniam každej aplikácie vo svojom smartfóne špeciálnu pozornosť. Len 32% respondentov sa priznalo k tomu, že odmietli inštaláciu mobilnej aplikácie po tom, čo si prečítali licenčné podmienky a neboli spokojní s ich znením.  

Ak sa chcete vyhnúť digitálnemu neporiadku a ochrániť svoje cenné osobné údaje pred zneužitím, odporúčame dodržiavať základné pravidlá:
-          Zorientovať sa v úložnom priestore zariadenia – nájdite si chvíľku a skúste si prejsť všetky aktívne aj neaktívne aplikácie vo svojom zariadení, zistite ako pracujú a ktoré informácie zhromažďujú v úložnom priestore.
-          Venujte sa údržbe svojho zariadenia – zaveďte si systém pravidelného „upratovania“ vašej digitálnej domácnosti, aktualizujte a vyčistite svoje zariadenie od nepotrebných a neaktívnych súborov.
-          Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia ako aj jednotlivé aplikácie – aktualizujte softvér hneď ako sú dostupné nové aktualizácie.
-          Používajte špeciálne softvéry – na čistenie a aktualizáciu zariadení, napr. čističe softvéru (software cleaners) integrované v bezpečnostných riešeniach, ktoré skenujú všetky aplikácie inštalované do zariadenia schopné upozorňovať na rizikové či málo využívané aplikácie.