pondelok 13. marca 2017

Týždeň mozgu 2017: Prečo je potrebné starať sa o svoj mozog?
V dňoch 13. až 19. marca 2017 už po 10. raz prebieha aj na Slovensku svetová kampaň Týždeň mozgu. V 61 krajinách sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie.

Žijeme život preplnený informáciami, čím sa zvyšujú nároky na pamäť. Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku. Pritom mozgová plasticita vekom klesá a aj my namáhame mozog menej, spoliehame sa na mobily, počítače... Na druhej strane sa od nás vyžaduje zvyšovanie kvalifikácie, lepšia schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie. Netrénovaná pamäť ale zlyháva podobne ako svaly.

Zhoršovanie pamäti patrí medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby. Narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy bežného života, prináša zmenu nálad a správania, zlú orientáciu v známom prostredí či časovú dezorientácia alebo časté opakovanie otázok. Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí dnes v Európe 7,3 miliónov ľudí, do roku 2040 ich má byť už vyše 11 miliónov Európanov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 60.000 pacientov a do roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180.000! Len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je pritom potvrdených diagnosticky. Vek je tu najvýznamnejším rizikovým faktorom.

Každé 3 sekundy pribudne vo svete tiež 1 prípad demencie. Demencia sa vyskytuje u každého 20. človek nad 65 rokov. Po 80. roku je to každý piaty človek. Dnes žije cca 46,8 miliónov ľudí s demenciou a do roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov s demenciou na 131,5 miliónov. Počas Dňa otvorených dverí v Centre MEMORY n.o. 14. marca 2017 sa návštevníci dozvedia, ako trénovať a zachovať si v zdraví svoju pamäť aj ako pristupovať k človeku s demenciou. Pripravené je poradenstvo v oblasti zvládania stresu spojeného so starostlivosťou o človeka s demenciou aj predstavenie podporných skupín. Získate informácie, ako sa stať dobrovoľníkom či účastníkom výskumného projektu, o programoch systematického vzdelávania v problematike demencie a aktivitách Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.