piatok 31. januára 2020

Upozorňujeme: Aj subdodávatelia môžu byť bezpečnostným rizikom


Podľa prieskumu Gartner zaznamenalo za posledné tri roky až 71 % podnikov zvýšenie počtu dodávateľov v rámci svojej dodávateľskej siete. Rovnaké percento spoločností očakáva, že ich počet bude rásť aj v nasledujúcich troch rokoch. Na to, aby si subdodávatelia mohli plniť svoje pracovné povinnosti, im podniky často umožňujú prístup k svojim citlivým dátam a IT aktívam.

Správa Kaspersky zameraná na IT bezpečnosť z ekonomického pohľadu odhalila, že 79 % podnikov má zavedené špeciálne pravidlá, ktoré vysvetľujú partnerom a dodávateľom, ako pracovať so zdieľanými zdrojmi a dátami, pričom je tu zahrnutá aj informácia o možných pokutách v prípade incidentov. Podľa prieskumu dosahujú škody spôsobené rôznymi incidentmi odhadom v priemere hodnotu 2,57 milióna dolárov (približne 2,33 milióna eur), pričom únik údajov patrí medzi tri najnákladnejšie problémy, ktorým podniky čelia. Experti Kaspersky odhalili už viacero sofistikovaných útokov v dodávateľskom reťazci, vrátane hrozby ShadowPad. Jednou z hlavných výhod implementácie pravidiel pre spoluprácu s tretími stranami je definícia oblasti zodpovednosti pre obe zúčastnené strany. Vďaka tomuto nastaveniu sa zvyšuje pravdepodobnosť, že podnik dostane kompenzáciu od dodávateľa, ak sa on stane vstupným bodom pre útok. Až 71 % podnikov, ktoré majú zavedené pravidlá pre spoluprácu s tretími stranami, získalo po incidente od tretej strany finančnú kompenzáciu. Na porovnanie, pokiaľ išlo o podniky bez akejkoľvek regulácie vzťahov, dostalo kompenzáciu len 22 % z nich. Zavedenie takýchto pravidiel zvyšuje pravdepodobnosť kompenzácie aj v segmente menších spoločností, kde kompenzáciu získalo 68 % firiem so zavedenými pravidlami v porovnaní s 28 % firiem, ktoré ich so svojimi subdodávateľmi zavedené nemali.
  
Z prieskumu však nie je možné zistiť, či má zavedenie pravidiel zameraných na únik údajov aj vplyv na zníženie počtu útokov cez dodávateľský reťazec. Takmer štvrtina (24 %) podnikov, ktoré zaviedli osobitné IT pravidlá pre tretie strany sa stala obeťou narušenia dát z dôvodu kyberbezpečnostného útoku na dodávateľa, pričom z podnikov bez takýchto pravidiel, ktoré boli napadnuté cez dodávateľa, potvrdilo narušenie dát iba 9 %. „Výsledky nášho prieskumu majú nádych istého paradoxu, keď podniky so zavedenými osobitnými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami zažívajú útoky cez dodávateľský reťazec častejšie. Avšak, v tomto prípade je skôr logické, že podnik so širšou dodávateľskou sieťou bude tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť, čo podnik vedie aj k implementácii konkrétnych opatrení. A takisto veľká sieť subdodávateľov len zvyšuje pravdepodobnosť možného narušenia alebo úniku dát. Okrem toho môžu podniky so zavedenými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami presnejšie určiť príčiny konkrétneho narušenia či úniku“, hovorí Miroslav Kořen. Európu.

Aby boli podniky chránené pred útokmi prichádzajúcimi cez dodávateľský reťazec, spoločnosť Kaspersky odporúča:
1. Pravidelne aktualizujte zoznam všetkých partnerov a dodávateľov, ako aj údaje, ku ktorým môžu mať prístup. Zároveň zabezpečte, aby mali prístup iba k tým zdrojom, ktoré potrebujú na výkon svojej práce. Skontrolujte, či je firmám, ktoré už nespolupracujú s vašou spoločnosťou, znemožnený prístup a používanie vašich údajov a nástrojov.
2. Informujte všetky tretie strany o vašich požiadavkách, ktoré by mali dodržiavať, vrátane dodržiavania bezpečnostných postupov.
3. Vyberte si riešenie, ktoré dokáže už v ranom štádiu odhaliť aj pokročilé útoky, ktoré mohli obísť nasadené bezpečnostné riešenie spoločnosti, vrátane útokov prichádzajúcich cez dodávateľský reťazec.    

SR: Poplatky za bežný účet sú pre nás najdôležitejšie


Slováci si banku vyberajú podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor pri výbere banky ju podľa prieskumu považuje až 77 % klientov.

Celkovo 31 % opýtaných na svojej banke najviac oceňuje najmä fakt, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi ďalšie rozhodujúce kritérium pri výbere banky patrí kvalitný internet banking, na ktorom trvá až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre štvrtinu opýtaných (25 %) a modernú mobilnú aplikáciu na spravovanie svojich financií označilo za kľúčovú 18 % klientov. Na odporúčanie svojho priateľa, známeho či člena rodiny sa pri výbere banky spolieha len 9 % respondentov a na veľkosť banky z pohľadu počtu klientov hľadí iba 5 % klientov bánk.

Z prieskumu agentúry Focus pre mBank ďalej vyplynulo, že viac ako dve tretiny klientov bánk (69 %) majú presný prehľad, za aké služby a v akej výške platia poplatky vo svojej banke. Stále je tu však približne jedna tretina klientov (31 %), ktorá o službách a výške poplatkov vo svojej banke presný prehľad nemá.

Výsledky prieskumu ukázali aj to, že slovenskí klienti sú so svojou bankou, v ktorej majú bežný účet, spokojní. Vyjadrilo sa tak až 92 % klientov, z nich je veľmi spokojných 38 % a skôr spokojných 54 % klientov. Naopak, nespokojných je 8 % klientov bánk.

Radíme: Formulár PD A1 na prácu v zahraničí netreba prekladať

Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, aj každá vyslaná samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy, musia pred odchodom požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1. 

Doklad PD A1 potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO je sociálne poistený v Slovenskej republike. Formulár sa nemusí prekladať do jazyka krajiny, v ktorej bude pracovník alebo SZČO pracovať. Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov Európskej únie. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. Zároveň poistencov upozorňuje, aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od pracovníkov zo zahraničia, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.

štvrtok 30. januára 2020

EU: Dohoda o brexite schválená


Európsky parlament v stredu schválil dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Spojené kráľovstvo by malo opustiť Európsku úniu (EÚ) o polnoci z 31. januára na 1. februára.

Poslanci v rozprave pred hlasovaním zhodnotili doterajšie rokovania o brexite a zamerali sa na budúce výzvy týkajúce sa vzťahov Spojeného kráľovstva a EÚ. Na rozprave sa okrem predsedu europarlamentu Davida Sassoliho, spravodajcu Guya Verhofstadta (RE, BE) a ďalších poslancov zúčastnili aj štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Nikolina Brnjac - zastupujúca Radu (ministrov) EÚ, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier. Poukazujúc na historický význam stredajšieho hlasovania väčšina rečníkov zastupujúcich jednotlivé poslanecké kluby zdôraznila, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ neznamená koniec vzťahov medzi oboma entitami, a vyzdvihla silu a trvácnosť väzieb, ktoré spájajú obyvateľov rôznych európskych krajín.

Zákonodarcovia uviedli, že ponaučenia vyplývajúce z brexitu by mali byť pretavené do úvah o budúcnosti Európskej únie. Vyjadrili tiež obavy v súvislosti s náročnosťou rokovaní o budúcich vzťahoch a relatívne krátkym časom na dosiahnutie dohody.

Trend: Celoročné pneumatiky


Podiel vodičov, ktorí využívajú celoročné plášte pribúda aj na slovenských cestách. Technológie prispeli k zdokonaleniu ich konštrukcie, dezénu aj zmesi, pričom eliminovali nedostatky starších modelov. Pneumatiky, ktoré je možné plnohodnotne používať po celý kalendárny rok, ale majú aj svoje limity.

Pneumatiky pre osobné automobily môžeme radiť do troch kategórií - vedľa klasických letných a zimných plášťov existujú tiež celoročné. Kým prvé dve kategórie sú určené predovšetkým vodičom s vyšším ročným nájazdom, celosezónne pneumatiky sú ideálnou pre motoristov, ktorí najazdia okolo päť tisíc kilometrov ročne, nepohybujú sa v horských oblastiach, alebo majú viac ako jeden automobil. Hoci sú kompromisom medzi letným a zimným obutím, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky na prevádzku v každom ročnom období. Symbol snehovej vločky, tzv. 3PMSF ich oprávňuje používať aj v zimnom období, ak sa na cestách vyskytuje či sa predpokladá súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Počas zimy však platí, že musia mať hĺbku dezénu minimálne 3 milimetre.

Medzi hlavné výhody celosezónnych pneumatík patrí finančná aj časová úspora. Nie je potrebné investovať do viacerých sád pneumatík, ani kupovať druhú sadu ráfikov a senzorov TPMS. Navyše sa ušetria aj náklady na prezúvanie. Odpadávajú tiež problémy s uskladnením práve nepoužívanej sady. Za výhodu možno považovať aj to, že u vodičov s nízkym nájazdom nedochádza k veľkému starnutiu pneumatík. Za nevýhodu naopak nutnosť dodržania minimálnej hĺbky dezénu 3 mm v zimnom období. U všetkých typov obutia vozidla však platí, že by motoristi mali pravidelne kontrolovať jedenkrát za mesiac tlak v pneumatikách a tiež geometriu vozidla v odborných servisoch. Praktickosť a univerzálnosť celoročných pneumatík oceníte aj vo chvíľach nečakaných výkyvov počasia a nie je potrebné zaoberať sa ani  ideálnym termínom na prezutie.

Aj keď súčasné "univerzálky" poskytujú dobré jazdné vlastnosti na rôznych povrchoch, majú aj svoje limity. Oproti výhradne letným či zimným plášťom nedosahujú v podmienkach typických pre jednotlivé obdobia ich výkony. Letné pneumatiky ponúknu v letnom období lepšie vlastnosti a bezpečnosť ako pneumatiky uziverzálne, kým v zimnom období možno očakávať, že kvalitné zimné obutie bude mať lepšie vlastnosti. Z hľadiska bezpečnosti a jazdných vlastností sú teda stále vhodnejšie dve sady plášťov na zimnú a letnú sezónu. To platí najmä u vodičov, ktorí sú veľa na cestách a nemôžu zvoliť alternatívnu prepravu v prípade náhleho zhoršenia podmienok na vozovke (obvykle vodiči služobných vozidiel).

Výzva: SAIA udelí štipendiá do takmer 30 krajín

Stovky stredoškolákov, vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov či vedeckých pracovníkov môžu počas budúceho akademického roka 2020/2021 absolvovať krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí, či začať celé bakalárske alebo magisterské štúdium vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd ako aj ponúk zahraničných vlád. 

Ich administrátorom, na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Agentúra prijíma žiadosti o štipendiá do takmer 30 krajín, najviac uzávierok je vo februári a v marci. Už 6. februára je uzávierka podávania žiadostí do Bulharska, Egypta, Chorvátska, Moldavska, Rumunska, Ruskej federácie, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska. Vo februári sú aj uzávierky žiadostí na štipendiá do Číny, Česka, Poľska, Belgicka, Grécka a Južnej Kórey, v marci do Bieloruska, Kazachstanu a Rakúska.

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na webstránke saia.sk, alebo ich záujemcovia môžu získať v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina). Tu získajú informácie aj o štipendiách, ktoré SAIA neadministruje, napríklad o štipendiách francúzskej a talianskej vlády alebo o Fulbrightovom programe (štipendiá do USA).

streda 29. januára 2020

Trend: Neplatíme, lebo neplatia nám

Neuhradené platby od vlastných zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov. To sú najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi (B2B) podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019. Vysoké percento bolo však aj v prípade úmyselného nezaplatenia – uviedla ho každá tretia firma.

Viac ako polovica opýtaných v segmente B2B (55 %) konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý najmä v krajinách ako Španielsko či Belgicko. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko. Využívanie dodávateľských úverov považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51 % B2B zákazníkov. Pochádzajú najmä z krajín: Španielsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko.

Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65 %), nasledované využívaním dodávateľských úverov (58 %). Až 46 % opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41 %), ale častým je aj úmyselné nezaplatenie (36 %).

SR: Zmeny zákonníka práce

Advokátska kancelária Havel&Partners pripravila stručný prehľad nedávno prijatých zmien v oblasti pracovného práva, a to konkrétne zmien zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. 1. 2020 ako aj plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020.

Nárok na dlhšiu dovolenku: Podľa novely zákonníka práce sa od 1. januára 2020 základná výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, navýši na päť týždňov. V praxi sa v danej súvislosti vyskytla otázka, ako sa s výkladom podmienky „trvalo sa starať o dieťa,“ ktorá v zákonníku práce nie je definovaná, vysporiada aplikačná prax.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: Cieľom novely je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na výdavkoch, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. V zmysle predmetnej novely môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, a to u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe. Motiváciou zamestnávateľa na poskytnutie tohto príspevku je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. 

Rozšírenie oslobodenia od súdnych poplatkov: Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch bol rozšírený zoznam špecifických sporov, ktoré doteraz boli oslobodené od súdnych poplatkov, a to aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. Tieto súdne spory sú oslobodené od súdnych poplatkov len v prípade, ak na strane žalobcu nevystupuje zamestnávateľ. Cieľom zákona bolo uľahčenie obrany zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov a poskytnutie možnosti pre zamestnancov domáhať svojich práv bez ďalšej finančnej záťaže. 

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020: Minimálna mzda sa zvýšila z 520 EUR na 580 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, resp. z 2,989 EUR na 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom; a to s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ (účinnosť novely je určená na 30. 7. 2020): Novela zákona je určená na transpozíciu smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku Slovenskej republiky (SR). Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí: 
Zmena konceptu odmeňovania - zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť rovnaké pravidlá odmeňovania (t. j. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku), ako majú bežní zamestnanci v danom členskom štáte. 
Umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka - zamestnanec, ktorý je dočasne pridelený do podniku v inom členskom štáte, môže byť v rámci dočasného pridelenia vyslaný do iného členského štátu, než je ten, kde bežne pracuje (t. j. do tretieho členského štátu), za účelom vykonávania práce v rámci nadnárodného poskytovania služieb. V takomto prípade platí, že zamestnanca vysiela jeho dočasný zamestnávateľ. 
Rozdelenie vyslania na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ - vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v SR stanovené s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. 
Tzv. „reťazenie vyslania“ – ustanovuje pravidla na počítanie doby vyslania. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania pre účely jeho rozdelenie na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.

EU: Ceny mobilného telefonovania a dát patria na Slovensku k najvyšším - aktualizované

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími cenami za mobilné telefonovanie a internet v Európe. Vyplýva to z analýzy Európskej komisie, ktorá skúmala ceny balíkov za telefonovanie a mobilné dáta, ako aj samostatné dátové balíčky v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ).

Z porovnania cien, ktoré musia koncoví spotrebitelia platiť za štandardizované balíčky služieb mobilných operátorov definované organizáciou OECD, vzišli pri zohľadnení parity kúpnej sily štyri kategórie krajín – od lacných až po najdrahšie. V spoločnosti najdrahších krajín sa okrem Slovenska ocitli Maďarsko, Portugalsko, Cyprus, Česká republika a Grécko. Najmenej platia za mobilné služby Estónci, Rumuni, Poliaci, Taliani či Rakúšania. Ceny mobilných operátorov na Slovensku síce vlani medziročne zväčša mierne klesli, vo vybraných prípadoch však zaznamenali naopak až tretinový nárast. Analýza konštatuje, že volania a mobilné dáta v porovnávaných ponukách sú pre Slovákov takmer dvojnásobne drahšie, ako je priemer EÚ.

Na analýzu, ktorú pre Európsku komisiu pripravila konzultačná firma Empirica v spolupráci s TÜV Rheinland na základe údajov zozbieraných z webových stránok vybraných mobilných operátorov, upozornila občianska iniciatíva Chcem si vyberať, za ktorou stoja viaceré fyzické a právnické osoby z telekomunikačnej brandže. Vysokú cenovú hladinu slovenských operátorov potvrdzuje aj analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie. Slovensko sa v nej ocitlo až na 121. mieste, čo znamená, že dáta vyjdú výrazne lacnejšie nielen Poliakov a Čechov, ale aj oveľa bohatších Dánov, Rakúšanov, Fínov, Švédov či Talianov. Cable na rozdiel od EK porovnávala ceny v absolútnom vyjadrení, nezohľadňovala teda paritu kúpnej sily.

Dôvodom vysokých cien mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku je podľa zástupcov iniciatívy Chcem si vyberať slabá konkurencia. Na slovenskom trhu na rozdiel od drvivej väčšiny krajín EÚ neexistujú plnohodnotní virtuálni operátori, ktorí by mohli za veľkoobchodných podmienok využívať existujúce siete mobilných operátorov a ponúkať služby koncovým zákazníkom pod vlastnou značkou. Na podobnom princípe bola na Slovensku pred vyše desiatimi rokmi postavená liberalizácia trhu s energiami, ktorá zákazníkom umožnila vyberať si spomedzi viacerých distribútorov elektriny a plynu. To vytvára tlak na ceny a prispieva k zavádzaniu inovatívnejších služieb. Ponuka a inovatívnosť mobilných telekomunikačných služieb bude väčšia a ceny môžu byť nižšie, ak operátori sprístupnia svoje siete veľkoobchodným spôsobom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) v rámci pripravovaných aukcií pre 5G sieť pôvodne zvažoval možnosť zaviazať operátorov k sprístupneniu sietí, v decembrovom návrhu výberového konania na pridelenie frekvencií však od zámeru upustil.

Na webovej stránke Chcemsivyberat.sk môžu záujemcovia o lacnejšie telefonovanie a dáta podporiť hromadnú pripomienku a požiadať tak, aby regulačný úrad uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete za transparentných a nediskriminačných podmienok a umožnil tak zvýšiť slabú intenzitu konkurencie na trhu, ktorá sa prejavuje vysokými cenami mobilného telefonovania a internetu.

Aktualizácia: Ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku v skutočnosti nepatria k najvyšším v EÚ. Regulačný úrad skontroloval porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia (EK) a zistil nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú. EK v prípade Slovenska použila v porovnaní len ceny dvoch operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko), ale v prípade ostatných krajín ceny všetkých operátorov. Po doplnení cien O2 a SWAN Mobile (4ka) sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie (viď tabuľka).


utorok 28. januára 2020

Radíme: 10 rád pre bezpečnosť

Rada Európy od roku 2007 organizuje 28. januára Európsky deň ochrany osobných údajov. V členských štátoch Európskej únie upravuje spracovávanie týchto údajov nariadenie General Data Protection Regulation (GDPR), ktoré firmám a inštitúciám určuje, aké osobné údaje a za akých podmienok môžu napríklad o svojich zákazníkoch spracovávať. Ochranu svojich osobných alebo ďalších citlivých údajov však môžu posilniť aj bežní ľudia. 

„Niekedy môže človek z nevedomosti alebo nerozvážnosti sám prispieť k tomu, aby dal internetovým útočníkom svoje osobné údaje ako na striebornom podnose. Ľudia by si mali uvedomiť, že zneužiť sa dá aj obyčajné číslo občianskeho preukazu alebo kombinácia mena s rodným číslom vyplnené do falošného výherného formulára. Zároveň by však mali vedieť, že sa predtým veľmi efektívne a jednoducho dokážu brániť“, vysvetľuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť.

Bezpečnostná spoločnosť ESET preto pripravila jednoduchý a zrozumiteľný zoznam desiatich tipov a rád, ktoré v roku 2020 pomôžu bežným ľuďom lepšie ochrániť svoje osobné údaje alebo iné citlivé a cenné dáta:

1. Uvedomte si, že ste cieľom: Aj keď si môžete povedať, že nemáte nič, čo by mohlo internetových podvodníkov zaujať, opak je pravdou. Stačí im získať agregované osobné údaje, ktoré predajú na čiernom trhu. Vaše údaje môžu byť v ľahšom prípade zneužité na spamovanie ďalších obetí alebo na tvorbu falošných profilov.

2. Neklikajte na podozrivé linky: Ak máte čo len drobnú pochybnosť, neklikajte na linky vložené do príliš dobre vyzerajúcich emailových ponúk alebo správ zasielaných cez sociálne médiá.

3. Aktualizujte softvér vo svojich zariadeniach: Každá aktualizácia operačného systému alebo vašej obľúbenej aplikácie môže obsahovať aj bezpečnostné záplaty alebo iné vylepšenie vášho zabezpečenia.

4. Nerecyklujte svoje heslo: Na každú internetovú stránku alebo inú službu si vytvorte prístupový údaj s odlišným heslom. Ak totiž útočník ukradne prístupové údaje do jednej služby, vyskúša ich aj na ďalších populárnych weboch.

5. Používajte viacfaktorovú autentifikáciu: Ide o bezplatnú funkciu ponúkanú všetkými veľkými internetovými hráčmi, treba si ju len zapnúť. Zabezpečí, že daný web alebo služba ochráni vaše konto aj v prípade, že sa niekomu podarilo ukradnúť alebo uhádnuť vaše heslo.

6. Nastavte si domáci router: Je to zariadenie, cez ktoré pretekajú všetky údaje zo zariadení, ktoré doma používate. Väčšina ľudí necháva router s nastaveniami, ktoré dostali od svojho internetového operátora. Aj router má však svoj systém, ktorý môže útočník napadnúť a práve preto ho je treba pravidelne aktualizovať.

7. Nepoužívajte nezabezpečené a neznáme Wi-Fi siete: Ponúka ich väčšina kaviarní, reštaurácií alebo obchodov. V bežnom prehliadači by ste si na takýchto Wi-Fi sieťach mali maximálne prečítať noviny, alebo pozrieť počasie. Nakupovanie, mailovanie a sledovanie kamarátov cez sociálne médiá by ste však mali len cez originálne aplikácie, ktoré medzi vami a serverom služby vytvárajú akoby zabezpečený tunel.

8. Používajte VPN: Táto služba vám zabezpečí bezpečné surfovanie, keď nie ste doma alebo v práci. Lepšie zabezpečí vaše dáta aj ak sa pripájate k nezabezpečenej Wi-Fi sieti.
9. Neobchádzajte bezpečnostný softvér: Kvalitný bezpečnostný softvér poskytuje mnohovrstvovú ochranu pred rozličnými internetovými hrozbami. Rozhodne neignorujte jeho odporúčania, neochráni vás len pred škodlivým kódom ale aj pred stránkami, ktoré sa snažia ukradnúť vaše osobné údaje alebo pred službami, ktoré bez vášho vedomia sledujú vaše digitálne správanie.

10. Zálohujte a šifrujte: Pravidelné zálohovanie vám zachráni krk nielen v prípade, že vaše zariadenie napadol agresívny škodlivý kód ale aj v prípade fyzického poškodenia alebo odcudzenia vášho zariadenia. Šifrovanie je zase účinná ochrana tých najcennejších a najcitlivejších dát, ktoré máte. Ak by ich aj útočník ukradol, nebude ich vedieť dešifrovať.

Aktuálne: Deň ochrany osobných údajov

V utorok 28. januára si vo viacerých krajinách pripomíname Deň ochrany osobných údajov. Zámerom je zvýšiť informovanosť a propagovať osvedčené postupy pri zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Odborník na ochranu súkromia Barry Cook považuje túto výročnú udalosť za základnú súčasť nového digitálneho sveta a za oslavu, ktorú by mali oslavovať podniky aj spotrebitelia: „Množstvo údajov, ktoré sa vo svete vytvárajú každý deň, je neuveriteľné. Každých 24 hodín vzniká vyše 2,5 bilióna ukladateľných informácií - a ich tempo a hodnota sa budú s rastom automatizácie a digitalizovaných technológií iba zvyšovať.“

Aj keď to nemusíme vedieť ihneď oceniť, osobné informácie sa v globálnej ekonomike stali hlavnou komoditou. Poskytujú prehľad o našom každodennom živote a organizácie ich môžu použiť na cielenú reklamu aj na určenie budúceho správania spotrebiteľov. Dôležité je tak zabezpečiť ich dostatočnú ochranu ako aj ochranu pred možným zneužitím.

Kľúčové dátumy, napríklad Deň ochrany osobných údajov, sú dôležité pre podniky aj spotrebiteľov. Pre prvých poskytujú príležitosť zamyslieť sa nad operačnými postupmi, zatiaľčo druhých upozorňujú na význam osobných informácií v dnešnom svete.

Novinka: Elektronizácia Obchodného registra SR

Jednou zo zmien týkajúcich sa Obchodného registra SR v roku 2020 je vylúčenie listinného spôsobu podávania návrhov. Od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. Zmenu definuje § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Elektronický formulár nájdete na portáli slovensko.sk alebo na špecializovanom portáli (Ministerstvo spravodlivosti SR). Znížené sumy súdnych poplatkov za elektronické podania ostávajú nezmenené. Listinné podania návrhov zaslané po 1. 10. 2020 nebudú akceptované. Taktiež aj všetky prílohy elektronického podania musia byť v elektronickej forme.

Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude napríklad aj to, že po 1. októbri 2020 sa fyzické osoby nebudú môcť dobrovoľne na vlastnú žiadosť zapísať do obchodného registra (lebo sú už evidované napr. v živnostenskom registri) a tie, ktoré sú tam už dávnejšie zapísané, sa z obchodného registra postupne vymažú. Vyplýva to z ustanovení § 27 ods. 2 v spojení s § 768s Obchodného zákonníka a z dôvodovej správy: „Vzhľadom na súčasnú koncepciu iných verejných (zdrojových) registrov (napr. živnostenský register) je zapisovanie fyzických osôb do obchodného registra kontraproduktívne. Pri súčasnom zapisovaní rovnakých údajov do dvoch zdrojových registrov (živnostenský register a obchodný register) dochádza k nezrovnalostiam na úrovni referenčného registra (register právnických osôb), čo vytvára problémy pri tvorbe elektronických schránok, ktoré majú osoby zapísané v referenčnom registri právnických osôb východiskovo aktivované na doručovanie.“

On-line: Nový kmeň koronavírusu - aktualizované

Nový koronavírus (2019-nCoV) sa z oblasti Wuhan, provincia Hubei v Číne, dostal už aj do Európy. Prvé potvrdené prípady v Európe nie sú však neočakávané. Sme pripravení čeliť tejto hrozbe?

2019-nCoV je nový kmeň koronavírusu, ktorý nebol u ľudí doteraz identifikovaný. Ohniská nových vírusových infekcií u ľudí vždy vyvolávajú obavy, najmä ak existuje málo poznatkov o vlastnostiach vírusu, o spôsobe šírenia medzi ľuďmi, vážnosti výsledných infekcií aj spôsobe liečby. Väčšina krajín Európskej únie (EÚ) má zavedené plány a opatrenia na zvládnutie tohto druhu infekcií a Európa má dobre vybavené laboratóriá, ktoré môžu okrem nemocníc potvrdiť pravdepodobné prípady. Krajiny EÚ / EHP by mali zabezpečiť, aby sa na ľudí s diagnózou 2019-nCoV uplatňovali včasné a prísne opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií (IPC). Takéto opatrenia udržia nízku pravdepodobnosť ďalšieho trvalo udržateľného šírenia tak v zdravotníctve, ako aj v komunitách. V minulosti bola systematická implementácia opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií účinná pri kontrole SARS-CoV aj MERS-CoV.

Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) spolupracuje s členskými štátmi EÚ / EHP s cieľom zabezpečiť, aby boli pripravené zvládnuť všetky prípady. ECDC monitoruje 2019-nCoV prostredníctvom spravodajských aktivít v oblasti epidémie a poskytuje hodnotenia rizika s cieľom usmerniť členské štáty EÚ aj Komisiu EÚ. Bude tiež priebežne aktualizovať webtránku o overené informácie z najnovšieho vývoja.

Na Slovensku zriadil pre obyvateľov Úrad verejného zdravotníctva SR špeciálnu telefonickú linku 0917 222 682 aj e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk, kde v prípade potreby získate radu či informácie o novom víruse. Nepretržite možno volať aj na ďalšie číslo 0918 659 580.

pondelok 27. januára 2020

Radíme: Výber ojazdeného auta

Pri výbere ojazdeného auta sa odporúča vyberať si jednoducho podľa toho, ako často a kde budete auto využívať. Mali by ste si však zodpovedať aj ďalšie dôležité otázky. 
Budete jazdiť po meste alebo hlavne po diaľnici? Jazdíte väčšinou sami alebo s rodinou? A naozaj potrebujete silný „dvojliter“? Nestačila by vám na krátke trasy mestom aj menšia a úspornejšia „tisícštyristovka“? Po meste pôjdete päťdesiatkou, na vidieku deväťdesiatkou a na diaľnici sto tridsiatkou. A nakoniec možno skončíte v úplne rovnakej zápche ako všetci tí, čo si zaobstarali mohutné SUV. Pri výbere auta je potrebné si ujasniť, aké trasy s ním budete absolvovať. Pokiaľ raz za rok vyrazíte s plným kufrom do Chorvátska, neznamená to, že potrebujete veľké rodinné MPV alebo SUV na celý rok. „Zbytočne veľké auto má totiž zbytočne veľký motor, zbytočne veľkú spotrebu, vysoké servisné nároky a nanešťastie pre vás aj celkovo predražené prevádzkové náklady. V prípade, že musíte na zadné sedadlo umiestniť vedľa seba tri detské sedačky, sa zase priestrannému MPV vyhnete len ťažko“, dodáva Karolína Topolová.
Pokiaľ vás pri vyberaní láka veľké a silné auto, triezvo si rozmyslite, či nie je pre váš životný štýl zbytočné. Obzvlášť pre šoférov, ktorí jazdia predovšetkým po meste, nemá také auto zmysel, a to hlavne kvôli finančnej stránke. Najväčším žrútom paliva sú totiž neustále rozjazdy, ktorých je v meste neúrekom. Čím ťažšie auto, tým viac energie na rozjazd potrebuje a úmerne tomu rastie aj spotreba. To, že s veľkým autom v meste horšie zaparkujete, zrejme ani netreba pripomínať. S malým a slabším autom zasa nebudete spokojní pri častých cestách na diaľnici. Málo výkonný motor budete hnať na maximálny výkon a to sa nepriaznivo prejaví na spotrebe paliva. Preto má väčší zmysel vydať sa na autostrádu s väčším a silným vozidlom, ktoré sa nebude toľko namáhať a bude tým pádom úspornejšie. A taktiež pohodlnejšie a pri vyšších rýchlostiach bezpečnejšie. Pri dlhých trasách vám môžu výrazne pomôcť asistenčné systémy, ako je trebárs tempomat či systém udržania v jazdnom pruhu.
Dve autá v rodine? Čo sa týka rozdelenia muž ako hlava rodiny jazdí spravidla veľkým a drahým kombi, zatiaľčo na manželku ostane menej spoľahlivé a menej bezpečné auto. Paradoxne tak bezpečné a moderné auto stojí väčšinu dňa na firemnom parkovisku, kým mamičky rozvážajú deti lacnejším, nepohodlným a hlavne menej bezpečným autom. Ak je takáto situácia aj u vás, skúste na to ísť inak. Rodič, ktorý má na starosti každodenné cesty s deťmi, ocení moderné a väčšie auto. Ten druhý, ktorý za celý deň spravidla podnikne len cestu do práce a domov, si možno uvedomí, že mu bohato postačí aj Škoda Fabia alebo Ford Fiesta.
Slovenskou klasikou je tradične Škoda alebo Volkswagen. Skúste ale dať šancu aj iným výrobcom. Dvojročný Hyundai i30 alebo Kia Ceed vás môžu stáť rovnako ako päťročná Octavia s podobným nájazdom kilometrov. Ale zatiaľ, čo Octavii záruka práve končí, Hyundai ešte bude v továrenskej záruke nasledujúce tri roky. Kia má dokonca sedemročnú záruku.

Rok 2020: Nárast platobnej neschopnosti v podnikateľskej sfére

Podľa analýzy Euler Hermes a Allianz sa má globálny index insolvencií v tomto roku zvýšiť o 6 %. Štúdia 44 krajín (87 % svetového HDP) ukázala, že platobná neschopnosť firiem kontinuálne rastie už niekoľko rokov po sebe. V roku 2019 bol zaznamenaný 9 percentný rast insolvencií.
Experti Euler Hermes zároveň identifikovali pretrvávajúcu vysokú mieru zlyhaní veľkých spoločností (s obratom nad 50 miliónov EUR) išlo o 249 prípadov insolvencií v celkovej hodnote obratu vyše 145 miliárd EUR v prvom až treťom kvartáli 2019. Kritickými sektormi boli najmä stavebníctvo v Ázii, energetika a maloobchod v Severnej Amerike a maloobchod a sektor služieb v západnej Európe.
„Globálny nárast insolvencí v roku 2020 ovplyvní niekoľko faktorov. Dlhodobo mierne tempo hospodárskeho rastu najmä vo vyspelých ekonomikách, oneskorené účinky obchodných sporov, politické neistoty, nárast vstupných nákladov alebo sociálne napätie budú udržiavať firmy pod tlakom“, uviedol Peter Mucina.

V roku 2020 porastie platobná neschopnosť v štyroch z piatich krajín, pričom výnimkou majú byť Brazília, Maďarsko (obe po - 3% r/r) a tiež Litva a Grécko (zhodne - 2% r/r), kde má dôjsť k jej zníženiu. V krajinách ako Francúzsko, Nový Zéland, Poľsko, Nórsko a Luxembursko nemá prísť k medziročnej zmene. V ostatných sledovaných krajinách sa očakáva nárast a výsledkom má byť, že každá druhá krajina zaregistruje v roku 2020 viac insolvencií ako pred finančnou krízou. Čo sa týka Slovenska, insolvencie u nás majú medziročne vzrásť až o 12 %. Odborníci Euler Hermes za tým vidia najmä zmeny v legislatíve uskutočnené v roku 2017, ktoré naďalej zvyšujú počty úpadkov drobných živnostníkov, resp. osobných bankrotov. V súčasnosti predstavujú viac ako 80% z celkového počtu insolvencií na Slovensku.

ENLIGHT: Stretnutie v Bratislave

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré spoločne pripravujú projekt ENLIGHT umožňujúci študentom získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách.

Študenti získajú jedinečnú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a vyskladať si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Kurikulá budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru. Takú predstavu má Európska komisia, ktorá chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie až 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami. Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.

Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. V súčasnosti aliancia pracuje na podaní projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň. Podporu získali aj od veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska.

Ak bude konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a 5 miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá. Aliancia bude založená na recipročnej mobilite, ktorá vďaka mobilite študentov, učiteľov a administratívnych zamestnancov zvýši vzájomnú internacionalizáciu. Výrazne má podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím a reagovať tak vo výučbe na konkrétne výzvy spoločnosti.

piatok 24. januára 2020

Blahoželáme: 9. výročie SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC pri príležitosti svojho 9. výročia pôsobenia usporiadala Green Business Club. Zúčastnilo sa ho približne 100 hostí z radov členov a sympatizantov najvýznamnejších firiem stavebného sektora, akademikov a zástupcov štátnych a verejných inštitúcií. Podujatie venované odbornej verejnosti v oblasti zelenej výstavby ponúklo zaujímavé informácie a priestor pre spoločný networking. 

Predseda predstavenstva SKGBC pán Pavol Kukura počas úvodného príhovoru vyzdvihol najvýznamnejšie momenty deviatich rokov činnosti SKGBC a predstavil aj plánované aktivity  roku 2020. Podujatie bolo venované téme klimatických zmien, podpore spoločného úsilia pre zavedenie konkrétnych opatrení a na predstavenie iniciatívy MANIFEST 2020 s diskusiou, ktorej sa zúčastnili Peter Beňuška z Európskej komisie, Ingrid Konrad z Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, Pavol Kukura a ďalší. Zhodli sa na tom, že zodpovednosť leží na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ale aj investorov - developerov a tiež súkromných klientov, aby spoločne stavali budovy, mestá a infraštruktúru, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou neustále sa obnovujúceho udržateľného systému.

Preto vznikla na Slovensku iniciatíva MANIFEST 2020, ktorá spája a nabáda aktérov stavebného sektora, aby aktívne prispeli k zmene prístupu k navrhovaniu budov a urbánnych celkov s minimálnym dopadom na životné prostredie. K tomu sa zaviazalo takmer 150 signatárov manifestu, odhodlaných prispieť k zmene, medzi ktorými sú poprední slovenskí architekti, developeri a organizácie zastrešujúce profesionálov v stavebnom sektore. Cieľom je spoločnými silami prispieť k zmierneniu klimatickej krízy. Je nevyhnutné znížiť množstvo emisií, ktoré vypúšťame do atmosféry a prijať potrebné opatrenia. Významnú úlohu v tom zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40 % globálnych emisií oxidu uhličitého a spotrebujú takmer také isté percento celosvetovej energie. MANIFEST 2020, ktorý iniciovali iEPD - Inštitút pre pasívne domy a ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, bol inšpirovaný deklaráciou Architects Declare, ku ktorej sa prihlásili veľké architektonické štúdiá vo Veľkej Británii, vrátane Zaha Hadid Architects či Foster + Partners. K tejto iniciatíve sa pridali aj mnohí top architekti v Austrálii, Taliansku, Nórsku a iných krajinách, preto používa celosvetový hashtag #architectsdeclare.Trend: Hybridy a elektromobily

Podľa pravidelného monitoringu trhu ojazdených automobilov od AAA AUTO si autá s rôznymi alternatívami hybridnými pohonmi, ale aj čisto elektrické autá získavajú svoj priestor už aj na Slovensku. Svedčí o tom ich rastúci podiel v ponuke bazárov, firiem a súkromných inzerentov. 

Zatiaľčo za celý rok 2018 sa ich podľa AAA AUTO na slovenskom trhu medzi ojazdenými autami objavilo na predaj spolu celkom 1280, v roku 2019 sa ich počet vyšplhal až na 2.223, čo je nárast o 74 percent. „Ponuka hybridov a elektromobilov síce každoročne rastie, ale ak sa pozrieme na celkové čísla, ešte stále ide o záležitosť skôr fanúšikov moderných technológií. Pokiaľ nebude vybudovaná adekvátna infraštruktúra, motoristi sa budú stále orientovať na vozidlá s konvenčným pohonom“, konštatuje Karolína Topolová. 

A ako vlastne vyzerá typický jazdený hybrid či elektromobil v ponuke slovenských inzerovaných áut? Podľa štatistík má najčastejšie niečo vyše dva roky, najazdených má v priemere 27.166 kilometrov a zaobstaráte si ho za čiastku okolo 21 tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa cena síce zvýšila, ale zato si Slováci môžu kúpiť podstatne mladší automobil, s najnižším priemerným nájazdom kilometrov za posledné 4 roky. Na porovnanie, v roku 2016 si záujemcovia o elektromobil či hybrid mohli vyberať najčastejšie z áut s nájazdom 78 tisíc kilometrov a vekom 3,2 roka. Podobný trend sleduje AAA AUTO aj v ďalších krajinách: v Českej republike, v Poľsku aj v Maďarsku. Na trh sa dostávajú čím ďalej tým mladšie ojazdené autá. Konzervatívni stredoeurópski zákazníci si zatiaľ nenašli cestu k starším elektromobilom, z tohoto dôvodu sa ponuka orientuje skôr na mladé jazdené autá.

Decembrová ponuka ojazdených automobilov tvorila na slovenskom trhu celkom 45.623 vozidiel, s vekom najčastejšie 9,7 roka a s cenou okolo 6.000 eur. Ojazdené autá v decembri 2019 mali najčastejšie najazdených 170 tisíc kilometrov, pričom v ponuke tradične viedla Škoda Octavia, pred Škodou Fabia a Volkswagenom Passat. Pri výbere hybridu a elektromobilu mohli Slováci naraziť najčastejšie na modely značky Toyota. Najobľúbenejší je model Toyota Auris, hneď za ňou nasleduje Toyota C-HR a tretiu priečku obsadil model Toyota Prius.

Radíme: Ako reklamovať on-line

Vlaňajší obrat slovenských e-shopov podstatne prevýšil miliardu eur, čím sa opäť vyšplhal do rekordných výšin, aké tu ešte neboli! Medziročný 20-percentný nárast predaja svedčí o tom, že si e-shopy stále viac a viac získavajú dôveru a srdcia spotrebiteľov. Vedia však Slováci aj to, ako v prípade on-line nákupov žiadať vrátenie tovaru?

Počet internetových predajní neustále rastie. Iba za minulý rok ich pribudla takmer tisícka, s ktorou je ich vo výsledku evidovaných až 12 600. „Okrem produktov, ktoré e-shop ponúka, je veľmi dôležitá aj kvalita ponúkaných služieb, akými sú doprava a doručenie tovaru či možnosti reklamácie. Z technickej stránky je pre kvalitný e-shop nutnosťou jeho funkčná mobilná verzia, keďže viac ako 60 % návštev dnes prebieha prostredníctvom mobilných zariadení”, informuje Tomáš Bravermana. Ako však postupovať pri reklamácii či vrátení objednávky?

Reklamácie tovaru zakúpeného on-line majú rovnaké pravidlá, aké platia pri tovare z kamenných predajní. Tovar má teda tiež zákonnú 24-mesačnú záruku, ktorá začína plynúť okamihom prebratia tovaru od dopravcu. Počas nej máte ako zákazník právo na reklamáciu, ak na výrobku alebo službe dôjde k závade, ktorá znemožňuje ďalšie použitie. Môžete sa dožadovať opravy alebo výmeny tovaru či finančného odškodnenia. Na okamžité vrátenie peňazí máte nárok vždy, keď sa chystáte reklamovať:
1. tú istú vadu už po tretí raz,
2. rôznu vadu po štvrtý raz,
3. tri rôzne vady naraz.
Rovnako ako pri každej inej reklamácii, tovar pred doručením predajcovi dobre zabaľte, priložte sprievodný list s podrobným popisom chyby, kontaktné údaje pre nasledovnú komunikáciu a doklad o zaplatení, či záručný list. Kópiu týchto dokladov si nechajte doma. Ak už nemáte pôvodný obal či krabicu, neobávajte sa. Obal je považovaný za súčasť tovaru iba vtedy, ak je neoddeliteľnou súčasťou produktu, takže ho vo väčšine prípadov nepotrebujete. Následne tovar odošlite poštou, prípadne ho prineste osobne do kamennej pobočky e-shopu, ak ňou disponuje.
Dobrá rada: Ak k poštovej zásielke pridáte aj doručenku, dostanete následne presnú informáciu o tom, kedy obchodník tovar prevzal a viete tak kontrolovať 30-dňovú lehotu vybavenia reklamácie.

V prípade, že je vám akýkoľvek bod postupu reklamácie nejasný, využite možnosť zatelefonovať, alebo napísať e-mail priamo do konkrétneho e-shopu. Trvajte však na tom, aby vám vyjadrenie o prijatí reklamácie predajca zaslal v písomnej forme, ktorú si dôkladne odložte. Pri uznaní reklamácie internetové predajne preplácajú poštovné, ktoré ste kvôli reklamácii museli uhradiť. Dajte si pozor, za smerodajnú sa pokladá najnižšia nutne vynaložená hodnota nákladov určená podľa aktuálneho cenníka poštových služieb. Jednoducho, ak dobrovoľne zvolíte drahšiu formu dopravy, bude vám preplatená iba jej časť. Prepravné náklady nebudú v žiadnej sume preplatené iba vtedy, ak tovar vraciate bez udania dôvodu. Na to máte pri nepoužívanom produkte právo do 14 dní. Všetky tieto pravidlá sa nemenia ani vtedy, ak reklamujete produkty zakúpené v zľave.

štvrtok 23. januára 2020

Novinka: Podvodníci ponúkajú odškodné za únik dát

Odborníci spoločnosti Kaspersky objavili novú schému on-line podvodov. Jej cieľom je prinútiť ľudí, aby si mysleli, že majú nárok na finančnú kompenzáciu za únik ich používateľských údajov. Obete tohto podvodu boli nájdené v Rusku, Alžírsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch aj v ďalších krajinách.

Táto schéma zahŕňa webovú stránku údajne vlastnenú Fondom na ochranu osobných údajov, ktorý založila Komisia pre obchodovanie USA. Podvodná webová stránka ponúka záujemcom možnosť skontrolovať, či došlo k úniku ich používateľských údajov. Aby sa tak mohlo stať, musia používatelia uviesť konkrétne priezvisko, meno, telefónne číslo a účty sociálnych médií. Po dokončení sa zobrazí upozornenie, že došlo k prelomeniu zabezpečenia daných účtov. Web varuje, že mohlo dôjsť k úniku fotografií, videí a kontaktných informácií, čo oprávňuje používateľa na kompenzáciu v tisíckach dolárov.

Podvodníci však nepožadujú od používateľa iba zadanie čísla bankovej karty, pričom vyčkávajú na pripísanie platby, ale aj číslo sociálneho zabezpečenia (SSN), deväťmiestne číslo vydané občanom USA, ako aj stálym a tu dočasne pracujúcim obyvateľom. Web pritom ponúka na predaj dočasné SSN za cenu 9 USD. „Podvodníci s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z Ruska, čomu nasvedčujú žiadosti o platbu v rubľoch. Ak budete požiadaní, aby ste niečo zaplatili, aby ste potom za to dostali peniaze, alebo inú odmenu, môžete si byť istí, že je to podvod”, konštatovali odborníci spoločnosti a odporúčajú ďalej používať dôveryhodné zdroje, vyhľadajte danú organizáciu, či skutočne existuje.

EU: Boj proti nezákonnému obchodovaniu s domácimi zvieratami


S domácimi miláčikmi sa nezákonne obchoduje v celej Európskej únii (EÚ), čo vedie k vysokému zisku pri nízkom riziku a často to predstavuje ziskový zdroj príjmov pre zločinecké siete. Aby sa obmedzil nelegálny obchod s domácimi zvieratami, Výbor pre životné prostredie a verejné zdravie vyzval v uznesení z 21. januára t.r. na prijatie akčného plánu pre celú EÚ, prísnejších sankcií a povinnej registrácie.  

Psy a mačky sú najobľúbenejšími spoločenskými zvieratami v EÚ a mnohí ich považujú za súčasť rodiny. Väčšina občanov EÚ sa stará o blaho svojich chlpatých priateľov a až 74 % sa domnieva, že domáce zvieratá by sa mali lepšie chrániť. Obchodovanie so zvieratmi môže viesť k zlým podmienkam rozmnožovania, šteniatkam a mačiatkam, ktoré sa od stresu oddeľujú od matiek príliš skoro a na dlhé cesty, často bez jedla a vody. Môže tiež predstavovať riziko pre verejné zdravie, pretože nelegálne chované domáce zvieratá často nie sú očkované a môžu šíriť besnotu, parazity a infekčné choroby na ľudí aj hospodárske zvieratá. Spotrebitelia, ktorých priťahujú nízke ceny, často kupujú domáce zvieratá on-line bez toho, aby si boli vedomí súvisiacich rizík.


Európsky parlament vo svojom uznesení prijatom ešte v roku 2016 požiadal o kompatibilný systém registrácie zvierat v EÚ. Najnovšie uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh záväzného systému identifikácie a registrácie mačiek a psov v celej EÚ, väčšieho počtu kontrol a prísnejších sankcií voči osobám, ktoré poskytujú falošné cestovné pasy pre domáce zvieratá. Žiada tiež spoločnú definíciu EÚ pre šteňatá a mačiatka, pretože rozdiely v normách dobrých životných podmienok zvierat vedú k cenovým rozdielom, ktoré môžu využívať nelegálni chovatelia. Okrem toho sú potrebné pravidlá EÚ pre chov spoločenských zvierat. Zatiaľčo krajiny EÚ by sa mali nabádať, aby zaviedli registre schválených chovateľov a predajcov, ľudia by mali byť povzbudzovaní, aby si radšej osvojovali domáce zvieratá, než ich kupovali.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém Európskej únie pre nepotravinárske výrobky) pribudli aj v januári t.r. oznamy o nových nebezpečných kozmetických výrobkoch. 

Vo farbe na vlasy KPEM-XHA značky Fitocosmetic (typ výrobku: TY 9158-019-59830731-2014, výrobná dávka: 04.05.2019-1-22, čiarový kód : 4607051797055, krajina pôvodu: Lao People´s Democratic Republic / Laos, výrobca: OOO „Fitokosmetik“, Russian Federation) sa nachádza 2-phenoxyethanol v koncentrácii 1,4% čo je v rozpore s maximálnou povolenou koncentráciou v použiteľnom výrobku (1%).

Čistiaca maska na tvár Multani Mitti, Natural Clay Deep Cleansing Face Mask značky Rafia (výrobná dávka: 0615, čiarový kód : 0 170000 205641, krajina pôvodu: Pakistan, výrobca: Adil Trading Company, Pakistan) prekročila povolený limit pre mikroorganizmy (83 000 KTJ/g), kvasinky a plesne (94 000 KTJ/g) a tiež obsahuje patogénny mikroorganizmus Pseudomonas aeruginosa. Pri kontakte s poškodenou pokožkou alebo očami môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

Výrobok na vlasy Shikakai Powder, Herbal Hair Cleanser značky Rafia (výrobná dávka: 0614, čiarový kód: 0 170000 205658, krajina pôvodu: Pakistan, výrobca: Adil Trading Company, Pakistan) prekročila povolený limit pre mikroorganizmy (140 000 KTJ/g).

V ďalších výrobkoch na bielenie pokožky sa nachádza zdraviu nebezpečná ortuť: Beauty cream značky Golden Pearl, Ubtan značky Seven herbal z Pakistanu, Black Spot Corrector značky Carotone z Pobrežia Slonoviny, Ultra moisturising body cream značky Fair & White, Lightening Serum Anti-Ageing značky Nature Secrete, Savon gomnant exfoliating soap značky Fair & White, Lait aha-2 značky Fair & White z Francúzska, Knee &albow lightening cream značky Daggett & Ramsdell z USA, Fade out cream značky O'Tentilka z Talianska, Advanced multi vitamin značky Fair & Lovely, Natural fairness cream značky Fair One z Indie, Creme C.T.R.značky Diana z Libanonu a Extra whitening cream with fruit extracts značky GC Golden Care, Face beauty cream značky V.I.P, Whitening cream značky New Face bez uvedenia krajiny pôvodu.

Výrobok na bielenie pokožky Ligtening beauty cream značky Perfect White z Pobrežie Slonoviny obsahuje nepovolený kortikosteroid – betamethasone (1,93 ppm) a Brightening moisturising solution značky Fair & Lovely z Indie látku hydroquinone (0,02%).

Databáza výrobkov RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm.

streda 22. januára 2020

SR: Slovenské potraviny v domácich predajniach

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v závere minulého roka vykonala prieskum zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku v 45 predajniach v 6 obchodných reťazcoch v celej Slovenskej republike.

Podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu v roku 2019 dosiahol úroveň 40,74 %. V porovnaní s rokom 2018 ide o 0,6 % nárast  Vo finančnom vyjadrení znamená tento nárast približne 45 mil. eur. Tento objem finančných prostriedkov by sa za iných okolností vytvoril v iných krajinách a k nám by sa potraviny v tejto hodnote len doviezli. Porovnanie podielu zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu vykazuje za posledných 6 rokov iba veľmi pomalý nárast. Najvýraznejší nárast o 1,07 percentuálneho bodu bol zaznamenaný pri porovnaní rokov 2014 a 2015. Vo všetkých ostatných rokoch sa pohyboval v priemere o 0,2 percentuálneho bodu.

Najvyšší podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu bol zistený pri potravinárskych komoditách mlieko (69 %), vajcia (67 %), minerálne vody (61 %), med (53 %), víno (50 %) a chlieb a pečivo (50 %). Naopak najmenší podiel zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu bol zistený pri balenom mäse (26 %), spracovanej zelenine (26 %) a jedlých olejoch (17 %).

Najvyšší podiel slovenských potravín bol zastúpený v obchodnej sieti domáceho reťazca Coop Jednota Slovensko (63 %). Najmenej slovenských potravín ponúka Lidl (19 %). Vo všetkých sledovaných obchodných reťazcoch, okrem spoločnosti Tesco 41 % (- 1 p.b.), bol zaznamenaný vyrovnaný podiel alebo mierny nárast podielu zastúpenia potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku vystavených na pulte obchodu v roku 2019. Skokanom roku 2019 je spoločnosť Kaufland kde došlo k nárastu na 41 % (+ 4 p.b.).

Radíme: Nápisy na pneumatike

Pre bežného spotrebiteľa nie je dôležité poznať všetky, no niektoré z nápisov na bočnici pneumatiky sú podstatné práve pri kúpe nových pneumatík.

Rozmer pneumatiky je možné prečítať na jej bočnici alebo v používateľskej príručke vozidla. Prvé tri čísla označujú šírku prierezu pneumatiky v milimetroch od vnútornej po vonkajšiu bočnicu pneumatiky. Výška bočnice je vyjadrená v % šírky prierezu a nazýva sa profilové číslo alebo profil. Ďalší dôležitý údaj vpravo od typu konštrukcie je priemer ráfika meraný v palcoch. Písmeno R označuje, že pneumatika má radiálnu konštrukciu, čiže vlákna kostry pneumatiky sú uložené kolmo k obvodovej kružnici. Kontrola rozmerov sa odporúča s technickým preukazom.

Dôležité sú aj čísla s označením DOT, vďaka ktorým sa zistí, kedy bola pneumatika vyrobená. Údaj je vo formáte týždeň - rok. Podľa prieskumu Continental (agentúra STEM / MARK, v SR počas októbra 2019 na vzorke 505 vlastníkoch automobilov starajúcich sa o výmenu pneumatík na svojom vozidle) až 74% slovenských vodičov kontroluje pri kúpe vek pneumatiky, pričom 4/5 z nich vedia tento údaj vyčítať priamo z nej. Rozdiely sú také minimálne, že ani profesionálni testovací jazdci rozdiel nezaregistrujú.

Index nosnosti predstavuje najvyššie možné zaťaženie (v kg), ktoré pneumatika znesie. Tento údaj sa vzťahuje na maximálnu rýchlosť použitia, ktorá je taktiež na bočnici pneumatiky pod označením písmenom, v prípade H je to 300 km/h. Pneumatika, ktorá má označenie 85H môže teda pri rýchlosti 300 km/h mať maximálne možné zaťaženie 2460 kg (index nosnosti x4 pneumatiky). Na zistenie týchto údajov je potrebné nahliadnuť do tabuliek rýchlostných a záťažových indexov. V súvislosti so záťažou je možné nájsť na pneumatike označenie XL alebo EXTRA HOLD, čo znamená, že pneumatika je zosilnená. Má posilnenú bočnicu, aby mohla viac uviezť a tiež má zosilnený celý podklad behúňa a uloženie dezénových blokov. Tieto pneumatiky sú mimoriadne vhodné pre vozidlá SUV.
 
Písmeno P označuje pneumatiku pre osobné vozidlá (pessenger), pre ľahké úžitkové vozidlá je toto označenie LT (light truck) alebo písmeno C (cargo, commercial). Ak má pneumatika asymetrický behúň, je na pneumatike označenie Outside, čo znamená, že musí byť nazutá tak, aby táto strana bola zvonku auta. Smerový behúň je zas označený nápisom Rotation a šípkou a označuje smer rotácie kolesa pri jazde.

Na bočnici pneumatiky sa môže taktiež nachádzať symbol M+S, čo značí, že pneumatika má vylepšené jazdné vlastnosti na snehu, predovšetkým záber a stabilizáciu pohybu. V mnohých krajinách sa považuje za symbol zimných pneumatík, no ide o menej náročný symbol, ktorý síce vyhovie zákonu, nie však plnej bezpečnosti. Continental odporúča pri teplotách nižších ako 7°C použitie pneumatík s alpským symbolom. Označuje zimné pneumatiky v súlade s predpismi UNECE (platné v EÚ a ďalších krajinách) a predpismi pre použitie pneumatík v USA a Kanade. Tieto pneumatiky poskytujú vysoký výkon s ​​ohľadom na bezpečnosť a ovládanie na snehu, na zľadovatenej vozovke a všeobecne pri nízkych teplotách. 

Trend: Zero waste

Už viac ako 100 podporovateľov prevažne z oblasti HORECA doteraz podpísalo memorandum o neplytvaní, ktoré vzniklo z iniciatívy spoločnosti Metro a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) v decembri 2018. 

Pokračujú tak v napĺňaní základných princípov zero waste filozofie a zároveň v spolupráci s ďalšími podporovateľmi v oblasti udržateľnosti. Medzi hlavné posolstvá memoranda patrí maximálna využiteľnosť potravín, potravinová solidarita a podpora spoločnosti bez odpadov. Len málokto si totiž uvedomuje, že materiály na skládkach sa rozkladajú aj stovky rokov. Naše odpady tu tak budú ešte niekoľko generácií.

Na príprave memoranda sa podieľal aj Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý sa stal jeho garantom. Listina signatárov je relatívne pestrá, sú na nej okrem iných zástupcovia podnikateľských združení aj foodblogerky. Svojimi podpismi iniciatívu podporila Slovak Business Agency aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Signatármi memoranda sú aj jednotlivci z radov HORECA profesionálov.
      

utorok 21. januára 2020

Aktuálne: Zmeny v systéme CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) na základe nasledovania európskych trhových štandardov zlepšuje svoj informačný servis. Emitenti tak budú môcť oznamovať informácie o zmenách týkajúcich sa základných korporátnych udalostí aj prostredníctvom informačného systému CDCP. K zmenám dochádza postupne, implementácia bude prebiehať po skupinách vybraných typov korporátnych udalostí.

O korporátnych udalostiach, akou je napríklad zmena obchodného názvu spoločnosti, sa v minulosti účastníci dozvedali až po samotnom zrealizovaní zmeny v informačnom systéme CDCP, resp. z webovej stránky CDCP, kde sú zverejnené vykonané zmeny v emisiách. Vďaka inovovanému informačného systému sa teraz táto informácia dostane aj priamo k účastníkom. Takto CDCP prispieva k väčšej informovanosti účastníkov CDCP. V praxi to bude podľa Petra Nagya fungovať jednoducho. „Emitent prostredníctvom žiadosti o zmenu informuje CDCP o korporátnej udalosti a ešte pred jej vykonaním náš systém o nej informuje účastníka a účastník tak o nej môže následne informovať majiteľa.“

CDCP zatiaľ do systému implementoval len takú skupinu korporátnych udalostí, kvôli ktorým nebolo nutné výrazne upravovať informačný systém ani legislatívu. Implementované bolo zasielanie správ prostredníctvom informačného systému CDCP použitím štandardizovaných ISO 20022 správ. „Kým predtým bol účastník na udalosť upozorňovaný spravidla emailom, resp. musel sám sledovať zrealizované udalosti, teraz obdrží od CDCP štandardizovanú správu s informáciou o konkrétnej udalosti“, vysvetľuje Peter Nagy z CDCP. Zmenu si mohli účastníci všimnúť už v októbri minulého roka. Úprava informačného servisu súvisí s dodržiavaním trhových štandardov a s cieľom zlepšovať informovanosť účastníkov a majiteľov cenných papierov. Zatiaľ sú tieto zmeny implementované len pre všeobecné korporátne udalosti, pričom typy korporátnych udalostí plánuje CDCP v budúcnosti postupne rozširovať.


EU: Zákaz mentolových cigariet a cigariet s mentolovými kapsulami

Fajčiarov tento rok čaká výrazná zmena. Dňa 20. mája 2020 nadobudne účinnosť úplný zákaz mentolových cigariet a cigariet s mentolovými kapsulami. Zákaz sa dotkne všetkých trhov v Európskej únii vrátane bezcolných predajní.

Zákaz mentolových cigariet a cigariet s mentolovými kapsulami vyplýva z európskej smernice o tabakových výrobkoch, ktorá nadobudla platnosť 19. mája 2014. Smernica zaviedla zákaz cigariet a tabaku na ručné balenie cigariet s charakteristickými príchuťami - teda s jasne rozpoznateľnou vôňou alebo chuťou odlišnou od tabaku. Pre mentolové cigarety a tabak doposiaľ výrobcovia využívali prechodné obdobie, ktoré sa končí práve 20. mája 2020. 

Legislatívne nariadenie Európskej únie sa vzťahuje na cigarety a tabak na ručné balenie cigariet, netýka sa bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet. Regulácia príchutí týchto výrobkov naďalej ostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ.

Radíme: Efektívna archivácia emailov

Striktné regulačné požiadavky a ďalší nárast elektronickej komunikácie zvýši v roku 2020 nároky na archiváciu firemných emailov. Tohto roku by malo byť podľa spoločnosti Statista zaslaných a prijatých globálne vyše 300 miliárd mailov každý deň, z čoho zhruba 130 miliárd tvorí obchodná elektronická pošta. Každoročne sa počet firemných emailov zvýši o cca 3 %.

Nutnosť archivovať firemnú elektronickú poštu požadujú napríklad v USA všeobecné zákony typu Sarbanes-Oxley plus nariadenia zamerané špecificky na odvetvie, ako napríklad HIPAA v zdravotníctve. Na Slovensku má každá firma povinnosť mať plnú kontrolu nad zmazanými a archivovanými emailmi vďaka európskemu nariadeniu GDPR. Ďalšie povinnosti vyplývajú z lokálnych požiadaviek na uchovávanie finančných a účtovných dokumentov. Vzhľadom na to, že používatelia v rade hlavne SMB (malých a stredných) firiem často nechávajú dôležité dokumenty iba vo forme mailových príloh, je životne dôležité obchodnú elektronickú poštu spoľahlivo a dôveryhodne archivovať.

5 kľúčových parametrov efektívnej archivácie firemnej elektronickej pošty:
* Používateľská prívetivosť – Účelom archivačného riešenia je spoľahlivo uložiť emaily a rýchlo ich nájsť a zobraziť na PC aj v mobilných zariadeniach bez nutnosti podpory IT oddelenia.
* Prepojenie s viacerými poštovými servermi – nárast elektronickej komunikácie znamená, že stále viac organizácií potrebuje dva a viac poštových serverov a kompatibilitu s viacerými emailovými klientmi.
* Off-line prístup na archivačný server – V prípade výpadku poštového systému či konektivity by používatelia mali mať stále prístup k histórii svojich emailov s cieľom zachovať obchodnú kontinuitu.
* Efektívne celkové náklady – Riešenie by malo zvýšiť celkovú efektivitu formou nižších nákladov na ukladací priestor, vyššej produktivity užívateľov a minimalizácie rizík vyplývajúcich zo straty dôležitých emailov.
* Dodržanie regulačných nariadení – S využitím automatizovanej archivácie, kontroly nad uloženými dátami a záznamu logov udalostí na splnenie prípadných auditných požiadaviek.

pondelok 20. januára 2020

Novinka: Aplikácia pre alergikov

Za posledných 30 rokov sa v Európe predĺžila peľová sezóna približne o desať až jedenásť dní. Rastie aj počet alergikov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa na alergiu lieči každý piaty Slovák. Úrad verejného zdravotníctva SR plánuje zaviesť na Slovenskú automatizované hlásenia pre alergikov a mobilnú aplikáciu s peľovým spravodajstvom. 

Vytvorený má byť komplexný systém varovania a predpovedí na základe učiacich sa algoritmov a nastavených parametrov varovania. Systém umožní aj obyvateľom interaktívne si preveriť situáciu v inej lokalite, obdržať hlásenia a súčasťou má byť tiež mobilná aplikácia, ktorá prinesie informácie o zmenách v peľovej situácii na území SR a sezónnych rizikách, ale aj odporúčania, ako sa vyhnúť negatívnym zdravotným dosahom. Informácie budú úrady naďalej poskytovať aj prostredníctvom tlačových správ, peľového spravodajstva v médiách a všetkých relevantných internetových stránok, akou je napríklad web Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ÚVZ SR. Aktuality môžu v súčasnosti získavať alergici aj prostredníctvom podcastov.

Počet peľových staníc na Slovensku v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva sa má zdvojnásobiť. Šesť doterajších a šesť nových staníc v Bratislave, Trenčíne, Poprade, Prešove, Svidníku a Prievidzi má zabezpečiť primeraný monitoring pre celé územie. 
Nové stanice boli navrhnuté s ohľadom na geomorfológiu Slovenska.  

Cieľom projektu Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie alergizujúcich častíc je poskytovať presné a včasné informácie o obsahu peľu a spór plesní v ovzduší. Projekt ÚVZ SR je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Maximálna suma nenávratného finančného príspevku je vyše 4,94 milióna eur. Projekt sa už realizuje, je fázovaný, predpoklad úplného ukončenia je jún 2021.

SMS: Registrácia pobytu pred brexitom

Slováci žijúci v Spojenom kráľovstve by mali v súvislosti s brexitom registrovať svoj pobyt prostredníctvom formulára nachádzajúcom sa na webovej stránke britskej vlády. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR už občanom s funkčnou telefónnou kartou slovenského operátora zaslalo aj informačnú SMS na 15.626 telefónnych čísel. Väčšina Slovákov žijúcich v Anglicku však využíva služby tamojších mobilných operátorov.

Na základe najaktuálnejšieho vývoja je podľa ministerstva vysoko pravdepodobné, že brexit sa uskutoční 31. januára t.r. Registrácia občanom garantuje právo na zotrvanie na území Veľkej Británie či už prostredníctvom trvalého alebo dočasného pobytu aj po brexite a vďaka registrácii budú občanom SR zachované všetky práva občana Európskej únie.
Občania SR môžu nájsť European Union Settlement Scheme na webovej stránke https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families.

Upozorňujeme: Nebezpečné hrnčeky IKEA

IKEA žiada všetkých, ktorí si kúpili cestovný hrnček TROLIGTVIS s označením „Made in India“, aby ho prestali používať. Nedávne výsledky testov ukázali, že obsah chemikálií vo výrobku môže prekračovať predpísané migračné limity. 

Riziko akéhokoľvek okamžitého negatívneho vplyvu na zdravie je veľmi nízke, avšak IKEA preventívne žiada všetkých zákazníkov, ktorí cestovný hrnček majú, aby ho vrátili do obchodného domu IKEA, kde im budú v plnej výške vrátené peniaze.


Cestovný hrnček Troligtvis sa predával od októbra 2019. Na vrátenie tovaru nie je potrebný žiadny doklad o kúpe.

piatok 17. januára 2020

Zelená domácnostiam II: Prvé poukážky vo februári

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí prvé tohoročné kolo dotácií na obnoviteľné zdroje energie (OZE) už vo februári. Ako prvé bude vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá.Pre prvé štyri plánované samostatné kolá je vyčlenená suma 5,2 milióna eur.

Žiadosti bude možné opäť vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára. K dispozícii budú tri milióny eur. Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu so sumou 500.000 eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s hodnotou 700.000 eur s termínom otvorenia 10. marca. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

Aj v roku 2020 platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie. V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených vyše 5.100 v celkovej hodnote 9,9 milióna eur. V súčasnosti SIEA eviduje ešte viac než 1.200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna eur. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára t.r. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawatt (MW).

EU: Rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov

Európsky parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia oficiálne zareagoval na Európsky ekologický dohovor, ktorý poslancom predstavila počas decembrového mimoriadneho plenárneho zasadnutia parlamentu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Poslanci ekologický dohovor privítali a podporili ambiciózny plán udržateľných investícií, ktorý by mal pomôcť financovať prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Zároveň však poukázali na nevyhnutnosť zabezpečiť adekvátne prosriedky pre mechanizmus spravodlivej transformácie. Parlament požaduje, aby sa priebežný cieľ redukcie skleníkových plynov do roku 2030 (aktuálne stanovený na 40% v porovnaní s úrovňami v roku 1990) zvýšil na 55%. Komisia už avizovala zámer navrhnúť zvýšenie stanoveného cieľa znižovania emisií na 50% - 55%. Poslanci tiež presadzujú zavedenie ďalšieho priebežného cieľa, a to na rok 2040, ktorý by mal únii pomôcť dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Tieto ciele by podľa zákonodarcov mali byť schválené v dostatočnom časovom predstihu pred novembrovou konferenciou OSN o zmene klímy COP 26.

Parlament zároveň v snahe zohľadniť odlišné ambície tretích krajín v oblasti klímy vyzval na prijatie mechanizmu kompenzačných opatrení na hraniciach EÚ, ktoré by v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zabraňovali úniku uhlíka.

Parlament sa zaviazal pozmeniť všetky legislatívne návrhy tak, aby boli v súlade s cieľmi Európskeho ekologického dohovoru. Komisia by podľa poslancov mala predložiť návrhy na zmenu právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky najneskôr do júna 2021. Ich súčasťou by malo byť zvýšenie cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ako aj zavedenie záväzných vnútroštátnych cieľov a zvýšenie úniových cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, uvádza schválený text.