utorok 3. novembra 2020

EU: Nové opatrenia voči COVID-19

Európska komisia prináša ďalší súbor opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, záchranu životov a posilnenie odolnosti vnútorného trhu. Cieľom je lepšie pochopiť šírenie vírusu a účinnosť reakcie naň, zintenzívniť správne zacielené testovanie, posilniť sledovanie kontaktov, zlepšiť prípravu na kampane týkajúce sa očkovania a zachovať prístup k základnému zásobovaniu, ako je vybavenie na očkovanie, a pritom zachovať pohyb všetkého tovaru na jednotnom trhu aj zjednodušiť bezpečné cestovanie.

Komisia vyzýva členské štáty, aby Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej komisii poskytovali všetky relevantné údaje. Členské štáty majú do polovice novembra predložiť vnútroštátne stratégie testovania. Komisia mobilizuje 100 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory na priamy nákup rýchlych antigénových testov a ich dodanie členským štátom. Zároveň spúšťa aj spoločné obstarávanie s cieľom zabezpečiť druhú líniu prístupu. Ak členské štáty požadujú, aby cestujúci disponovali testom už pred príchodom do krajiny a ak pre asymptomatických cestujúcich nie sú v krajine pôvodu k dispozícii testovacie kapacity, cestujúci by mali mať možnosť nechať sa otestovať po príchode. Ak sa pri akejkoľvek činnosti vyžadujú alebo odporúčajú negatívne testy na COVID-19, nevyhnutné je vzájomné uznávanie testov, najmä v súvislosti s cestovaním.
 
Členské štáty zatiaľ vyvinuli 19 vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie, ktoré boli stiahnuté vyše 52 miliónkrát. Komisia nedávno sprístupnila riešenie na prepojenie vnútroštátnych aplikácií v celej EÚ prostredníctvom služby tzv. federálnej brány European Federation Gateway Service. Celkovo sa v súčasnosti 17 vnútroštátnych aplikácií zakladá na decentralizovaných systémoch a v ďalších etapách sa prostredníctvom tejto služby môžu sa stať interoperabilnými. Ďalšie sa pripravujú. Všetky členské štáty by mali vytvoriť účinné a kompatibilné 
 
V rámci stratégie EÚ týkajúcej sa vakcín proti ochoreniu COVID-19 Európska komisia rokuje o dohodách s výrobcami vakcín, aby ich Európania aj celý svet mali k dispozícii, len čo sa preukáže ich bezpečnosť a účinnosť. Spustila nové spoločné obstarávanie týkajúce sa zdravotníckeho vybavenia na očkovanie. Komisia predlžuje aj dočasné pozastavenie ciel a DPH na dovoz zdravotníckeho vybavenia z krajín mimo EÚ. Takisto navrhuje, aby nemocnice a lekári nemuseli platiť DPH vzťahujúcu sa na očkovacie látky a testovacie súpravy používané v boji proti koronavírusu.
 
Komisia sa snaží zabezpečiť, aby cestovanie v rámci Európy bolo bezpečné tak pre cestujúcich, ako aj pre ich spoluobčanov:
  • Vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali odporúčanie prijaté Radou o spoločnom a koordinovanom prístupe k obmedzovaniu voľného pohybu. Občania aj podniky chcú jednoznačnosť a predvídateľnosť. Všetky zostávajúce kontrolné opatrenia na vnútorných hraniciach súvisiace s ochorením COVID-19 by sa mali zrušiť.
  • Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ECDC pracujú na protokole testovania pre cestujúcich, ktorý majú používať orgány verejného zdravotníctva, letecké spoločnosti a letiská s cieľom umožniť cestujúcim bezpečný príchod. Komisia bude s členskými štátmi a agentúrami spolupracovať aj na spoločnej koncepcii pravidiel karantény, pričom ECDC má v novembri predložiť vstupné informácie.
  • Lokalizačné karty cestujúcich pomáhajú členským štátom pri posudzovaní rizika pri príchode cestujúcich a umožňujú sledovanie kontaktov. Pilotný projekt, ktorý sa rozbehne na budúci mesiac, umožní členským štátom pripraviť sa na spustenie a používanie únijných digitálnych lokalizačných kariet cestujúcich, pričom sa bude plne dodržiavať ochrana údajov.
  • Webová stránka Re-open EU poskytuje včasné a presné informácie o zdravotných opatreniach a cestovných obmedzeniach vo všetkých členských štátoch a v niektorých partnerských krajinách. Komisia vyzýva členské štáty, aby poskytovali presné a aktuálne informácie, aby sa stránka Re-open EU stala jednotným kontaktným miestom, kde možno nájsť informácie o zdravotných opatreniach a možnostiach cestovania v rámci celej EÚ. Na vývoji mobilnej aplikácie Re-open EU sa už pracuje a k dispozícii by mala byť v nadchádzajúcich týždňoch.
Pokiaľ ide o obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, z krajín mimo EÚ do EÚ, Európska komisia predkladá usmernenie týkajúce sa kategórií osôb, ktoré sa považujú za nevyhnutné, a preto by mali byť od obmedzení oslobodené. Komisia tiež opätovne nabáda členské štáty, aby uľahčili zlúčenie osôb žijúcich v trvalých vzťahoch, a poskytuje príklady dôkazov, ktoré možno na tento účel použiť.

Európska komisia navrhuje rozšíriť koncepciu zelených jazdných pruhov na efektívne fungovanie multimodálnej dopravy v daných oblastiach vrátane železničnej, vodnej a leteckej nákladnej dopravy a poskytuje ďalšie usmernenie v otázkach elektronickej dokumentácie a dostupnosti odpočívadiel a čerpacích staníc, aby sa zjednodušilo praktické uplatňovanie. Členské štáty by mali zabezpečiť plynulosť voľného pohybu tovaru v rámci jednotného trhu.