utorok 3. novembra 2020

e-Schránka: Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Štát odkladá povinnú aktiváciu približne 11.000 elektronických schránok spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvodom je potreba upraviť súčasnú legislatívu.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa riadia zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý na zápis predsedu, teda štatutárneho orgánu, daného spoločenstva do registra spoločenstiev vyžaduje iba minimum údajov. A to meno, priezvisko predsedu a jeho trvalý pobyt. Štát tak nemá k dispozícii presný identifikačný údaj potrebný na sprístupnenie elektronickej schránky konkrétnemu štatutárovi. Z tohto dôvodu sa štát rozhodol dočasne posunúť termín aktivácie približne 11.000 elektronických schránok až do prijatia potrebnej úpravy zákona. Pre 703 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré si svoje elektronické schránky aktivovali dobrovoľne, teda sami, sa situácia nemení. Do ich schránok sú aj budú naďalej doručované úradné rozhodnutia a štát s nimi bude komunikovať iba elektronicky.

Využívanie elektronickej schránky je spojené aj s úsporou finančných prostriedkov. Pri elektronických podaniach platí v mnohých prípadoch zľava zo správnych poplatkov až do výšky 50% daného poplatku. Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.