streda 4. novembra 2020

Novinka: dnesdycham.sk

Nová webová aplikácia dnesdycham.sk informuje prostredníctvom mapy Slovenska o  aktuálnom stave kvality ovzdušia v jednotlivých regiónoch. Dostupná je aktuálne v testovacej verzii. Národná monitorovacia sieť sa v súčasnosti rozširuje o nové stanice, ktoré budú v aplikácii postupne pribúdať.

Používateľ sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov. Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom denných aj ročných priemerov. Súčasťou sú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavilo webovú aplikáciu s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. Zámerom aplikácie je zvýšiť podporu verejného záujmu pri dosahovaní dobrej kvality ovzdušia. Podnety z regiónov je možné adresovať na zverejnené kontakty manažérov kvality ovzdušia.