streda 4. novembra 2020

On-line: Kreatívne vouchre pokračujú

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa rozhodla zvýšiť podporu pre malých a stredných podnikateľov z kreatívnych odvetví na základe veľkého záujmu o kreatívne vouchere.

Aktuálne kapacity vyhlásenej výzvy zo dňa 23. júla 2020 už boli vyčerpané. Stále je však množstvo záujemcov, ktorí sú registrovaní v zásobníku žiadostí o kreatívny voucher. Preto sa SIEA rozhodla, že nebude vyhlasovať nové výzvy, ktoré by vyžadovali opäť administratívnu záťaž pre žiadateľov. Namiesto toho rozšírila finančné zdroje v súčasných výzvach.

Konkrétne výzvy, ktorých sa navýšenie finančnej alokácie týka a samotné prerozdelenie finančných zdrojov upravujú vydané usmernenia. Podrobné zmeny a všetky informácie sú uvedené v usmerneniach k dotknutým výzvam, ktoré nájdete na stránke projektu www.vytvor.me. V prípade záujmu o ďalšie informácie je možné kontaktovať konzultačné centrá národného projektu.

Podpora vo forme kreratívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.