streda 4. novembra 2020

SR: V októbri 2020 zbankrotovalo 810 obyvateľov

V októbri 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 810 osobných bankrotov. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) v medziročnom porovnaní s 315 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to o 157,14 percenta viac. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v septembri zbankrotovalo 529 dlžníkov, ich počet v októbri vzrástol o 53,12 percenta. 

„Veľký medziročný októbrový nárast počtu osobných bankrotov nie je dôsledkom nezáujmu občanov o oddlženie v minulom roku. Malý počet rozhodnutí súdov o povolení oddlženia v októbri 2019 bol spôsobený podľa informácií Centra právnej pomoci, ktoré agendu osobných bankrotov zastrešuje, vyčerpaním finančných zdrojov. Centrum právnej pomoci bolo nútené až do vyčlenenia ďalších prostriedkov z rozpočtu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pozastaviť distribúciu podaní na súdy“, uviedla Ing. Jana Marková. V októbri 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji - 154, najmenej v Trnavskom kraji - 55. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2020 ich pripadalo na mužov 498 (61,48 percenta) a na ženy 312 (38,52 percenta). Najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov tvorili muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 32,22 percenta, nasledovali tridsiatnici s podielom 25,43 percenta.

Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v októbri 2020, bolo 806 konkurzov (99,51 percenta) a 4 dlžníci (0,49 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 64 (7,90 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov. Zároveň v októbri 2020 súdy zrušili 1.054 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 954 (90,51 percenta) bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro a rovných 100 (9,49 percenta) po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 47.000 obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku už viac ako 9.000.