štvrtok 5. novembra 2020

Aktuálne: Pokles pracovných ponúk

Na základe údajov pracovného portálu ISTP počet nových pracovných ponúk na Slovensku klesá. Najväčšia šanca zamestnať sa zostáva v Bratislavskom kraji.

Počet inzerovaných voľných pracovných miest v poslednom októbrovom týždni t. r. klesol v medziročnom porovnaní o 30,66 %. Pokles zaznamenal každý kraj na Slovensku, s výnimkou Trnavského, Prešovského a Košického. Najvýraznejší pokles bol evidovaný v Nitrianskom (- 64,59 %) a Žilinskom kraji (- 56,08 %). Počet novovytvorených voľných pracovných miest rovnako poklesol za toto obdobie v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 36,39 %, pričom bol zaznamenaný v každom kraji na Slovensku. Najvýraznejší pokles eviduje Bratislavský kraj (- 48,82 %).

Za október t. r. vzniklo najviac nových voľných pracovných miest v Bratislavskom (3.278), Nitrianskom (2.118) a Prešovskom kraji (1.814). Z okresov sú na tom najlepšie Bratislava (2.605), Nitra (1.269) a Trnava (711). Najviac nových ponúk pribudlo v pracovnej oblasti strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (3.104). V medziročnom týždennom porovnaní zaznamenala najväčší nárast nových ponúk pracovná oblasť ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci (2.200 %). Najväčší pokles dosiahla pracovná oblasť technické a manuálne prierezové zamestnania (- 77,5 %). 

Z pohľadu zamestnaní majú uchádzači najväčšiu šancu sa zamestnať ako montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe (1.877 nových ponúk za posledný mesiac), toto zamestnanie je na tom najlepšie aj z hľadiska medziročného týždenného porovnania (nárast o 169,35 %). Najväčší pokles je evidovaný v zamestnaní pomocní pracovníci na stavbách budov (pokles o 269 voľných pracovných miest).