piatok 6. novembra 2020

EU: Rodová rovnosť

V rámci prvého Európskeho týždňa rodovej rovnosti vydal Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)  Index rodovej rovnosti 2020. Monitoruje pokrok v dosahovaní rovnosti pohlaví v Európskej únii (EÚ) aj v každom členskom štáte. V roku 2020 dosahuje EÚ 67,9 bodu zo 100, čo ukazuje, že pokrok je pomalý a dosiahnutie úplnej rodovej rovnosti pri súčasnom tempe bude trvať 60 rokov!


Evelyn Regner(S&D, AT), predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, reagovala: „Vďaka práci EIGE vieme, kde sme a čo je ešte potrebné urobiť na dosiahnutie rodovej rovnosti. Je celkom zrejmé, že program COVID-19 prehĺbi nerovnosti a ohrozí úspechy z posledných desaťročí. Pri tomto slimačom tempe bude trvať minimálne ďalších 60 rokov, kým sa vo všetkých poliach dostanete k 100 bodom. Celé naše úsilie o zotavenie musí byť začlenené do rodového hľadiska, aby sa potom hrdinovia pandémie nedostali do dlhotrvajúcej krízy. Bremeno neplatenej opatrovateľskej práce, segregácia pracovných sektorov, alarmujúci počet násilných činov páchaných na ženách a nedostatok žien vo vedúcich pozíciách sa samy nevyriešia. Potrebujeme kroky všetkých krajín EÚ a potrebujeme záväzné opatrenia. Kvóty pre rady spoločností mali najväčší vplyv na pokrok v oblasti rodovej rovnosti. Cesta vpred je budovanie mostov cez rozdiely v starostlivosti, odmeňovaní a dôchodkoch.“

Dimitrios Papadimoulis(GUE / NGL, EL), podpredsedníčka parlamentu zodpovedná za rodovú rovnosť a rozmanitosť, dodala: „Jeden aspekt je obzvlášť markantný: mať ženy s právomocou je rozhodujúce na podporu rovnosti v iných oblastiach. V Európskom parlamente to berieme veľmi vážne a boli sme schopní urobiť významné kroky k odstráneniu existujúcich rodových rozdielov. Asi 40 % členov sú v súčasnosti ženy a medzi podpredsedami máme vyvážené zastúpenie mužov a žien. Predsedníctvo Európskeho parlamentu tiež jednomyseľne schválilo ambiciózne nové ciele pre europarlament: 50 % vedúcich oddelení, 50 % riaditeľov a 40 % generálnych riaditeľov by malo byť do konca legislatívneho obdobia v roku 2024 ženami. Akčný plán pre rovnosť pohlaví pripravuje prijatie ďalších opatrení na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach Európskeho parlamentu."