streda 4. novembra 2020

EU: Lesné požiare

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie predstavilo 20. vydanie výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2019. Počas neho zhorelo viac ako 400.000 hektárov (ha) pôdy a prírodné požiare postihli rekordne vysoký počet chránených prírodných oblastí. V novodobých dejinách tak išlo celosvetovo najhoršie lesné požiare. 

Podľa zistení správy zmena klímy naďalej ovplyvňuje dĺžku a intenzitu nebezpečenstva požiarov v Európe. Už v marci, čiže ešte pred začiatkom „sezóny požiarov“ vo väčšine krajín, bola celková spálená oblasť Európskej únie (EÚ) väčšia ako ročný priemer za posledných 12 rokov. Vďaka lepšej pripravenosti a účinnejšej reakcii však bola sezóna 2019 jednou z najlepších v histórii, pokiaľ ide o predchádzanie nehodám a stratám na životoch.

Hlavné zistenia
  • Podľa národných správ najvyšší počet požiarov v EÚ zaznamenalo v roku 2019 Španielsko, Portugalsko a Poľsko.
  • Krajinou s najväčším poškodením chránených oblastí v roku 2019 bolo podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) Rumunsko (73.444 ha spálenej oblasti).
  • Prírodné požiare výrazne postihli európske chránené oblasti „Natura 2000“. Keďže v roku 2019 zhorelo 159.585 ha, takmer polovica celkovej spálenej oblasti v EÚ sa vyskytla v týchto kľúčových zónach biodiverzity.
  • Pokiaľ však ide o predchádzanie nehodám a stratám na životoch, bola sezóna 2019 jednou z najlepších v histórii. V krajinách uvedených v správe za rok 2019 došlo len k trom úmrtiam v dôsledku lesných požiarov.
Rýchle mapovanie služby riadenia mimoriadnych situácii programu Copernicus bolo v roku 2019 aktivované 35-krát s cieľom pomôcť v boji proti lesným požiarom, čo je doteraz najviac v priebehu jedného roka. Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol kvôli lesným požiarom aktivovaný päťkrát a v roku 2019 ho doplnilo rescEU, čím sa vytvorila nová európska rezerva, ktorej súčasťou sú protipožiarne lietadlá a helikoptéry.

V stratégii v oblasti biodiverzity, ktorá bola predložená v máji ako súčasť Európskej zelenej dohody, sa navrhujú opatrenia na zlepšenie zdravia európskych lesov a posilnenie našej odolnosti voči lesným požiarom. Zároveň zahŕňa cieľ vysadiť do roku 2030 aspoň 3 miliardy stromov.