pondelok 2. novembra 2020

Aktuálne: Pandemické nemocenské

Vzhľadom na predpoklad výrazného nárastu dočasných pracovných neschopností uznaných z dôvodu karanténneho opatrenia / izolácie v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID-19 prijala Sociálna poisťovňa nový postup pri uplatňovaní nároku na tzv. pandemické nemocenské. Cieľom nového postupu pre poistencov je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie ich žiadosti a aj vyplatenie tzv. „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.

Doteraz ošetrujúci lekár Sociálnej poisťovni zaslal potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a poistenec čakal, kým ho bude kontaktovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, aby spísal zápisnicu na uplatnenie nároku na pandemické nemocenské. Po novom lekár rovnako zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia / izolácie. Poistenec však nebude čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec Sociálnej poisťovne, ale sám si vyplní žiadosť o pandemické nemocenské (formulár  Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie) a odošle ju Sociálnej poisťovni (pdf formulár je potrebné najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu mailu.) Môže ju zaslať mailom bez podpisu alebo poštou do jednotlivých pobočiek. V nevyhnutnom prípade žiadosť môže vhodiť aj do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky Sociálnej poisťovne.

Zverejnený formulár je dočasný, Sociálna poisťovňa bude verejnosť v najbližšom čase informovať o zverejnení e-formulára na Ústrednom portáli verejnej správy a rovnako o zverejnení čiastočne automatizovaného webového formulára pre poistencov, ktorí nemajú občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom.