štvrtok 5. novembra 2020

Radíme: Dotácia na nájomné

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september t. r. na základe informácií rezortu hospodárstva, ktoré rozšírilo obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné v rámci prvej vlny. Žiadosť je možné podať aj za nájomcov, ktorých sa dotkli primárne septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Príspevok na nájomné za september t. r. tak môžu po novom získať tí, ktorých sa týkalo zrušenie hromadných podujatí nad 1.000 ľudí, hromadných podujatí nad 500 ľudí v interiéri, obmedzenia pre kúpaliská, aquaparky, diskotéky, tanečné zábavy a akcie v reštauráciách či baroch. Presné podmienky a obdobie, za ktoré je možné požiadať o dotáciu, sú zverejnené na webovej stránke najmy.mhsr.sk. 

Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje, že žiadosti na kompenzácie nájomného v prvej vlne je možné podávať do konca novembra t. r. Zároveň oznámilo, že pripravuje pokračovanie systému dotácií na nájomné  aj po skončení aktuálnej výzvy. Cieľom je, aby mohli o pomoc žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie. Doteraz boli vyplatené dotácie na nájomné vo výške viac ako 25 miliónov eur a pomohlo tak spolu takmer 12.500 žiadateľom.