piatok 19. februára 2021

Covid-19: Trh s vakcínami

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu Covid-19 vyžaduje nemalé finančné zdroje na výskum a vývoj vakcín v rekordne rýchlom čase. Analytici spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že iba v roku 2020 bolo investovaných 25 miliárd dolárov. V počte zaočkovaných na sto obyvateľov dnes jednoznačne vedie Izrael (48) pred Spojeným kráľovstvom (11) a USA (7), ktoré sú ďaleko pred Talianskom (2,5), Nemeckom (2,3) alebo Francúzskom (1,8). 

Oligopolný trh s vakcínami vygeneroval v roku 2019 tržby okolo 35 miliárd dolárov, čo predstavuje 3 % podiel z globálneho trhu s liečivami vo výške 1,1 bilióna dolárov. Štyrmi hlavnými aktérmi výroby očkovacích látok doteraz boli spoločnosti GSK (Veľká Británia), Merck (USA), Pfizer (USA) a Sanofi (Francúzsko), ktoré si spolu zvyčajne každý rok rozdelili 80 percent celkových príjmov z vakcín. Z dlhodobého hľadiska môže úspech predtým neznámych výrobcov biotechnologických liekov, najmä spoločností Moderna a BioNtech, výrazne zmeniť farmaceutický priemysel ako celok. Technológia mRNA, využitá v očkovacej látke proti Covid-19, by mohla predstavovať zmenu taktiež pre ostatné terapeutické odvetvia, vrátane päťkrát väčšieho onkologického trhu. Na rozdiel od veľkých etablovaných spoločností však biotechnologické firmy často nemajú know-how nevyhnutné na prevádzkovanie výrobných závodov. Veľkú úlohu tu hrá rozdielna veľkosť jednotlivých spoločností – kým 13 najväčších svetových hráčov (klasifikovaných ako Big Pharma) má kumulatívny obrat okolo 500 miliárd USD ,15 najväčších biotech firiem generuje len 100 miliárd USD. 
„Vytváranie strategických partnerstiev medzi oboma typmi spoločností je obvyklý spôsob, ako sa biotechnologické startupy presadzujú na farmaceutických trhoch – spolupráca Pfizer a BioNtech je toho jasným príkladom“, dopĺňa Peter Mucina.

S postupom vakcinácie budú rásť aj zisky výrobcov. Analytici Euler Hermes sú presvedčení, že „jackpot“ získajú výrobcovia patentovaných liečiv, najmä už spomínané biotechnologické firmy. Produkcia „generických vakcín“ by totiž bola veľmi nákladná kvôli doplnkovým klinickým testom a nemalým výrobným nákladom. Ani znížená cena by tieto extra náklady nemohla vykompenzovať. Predpokladá sa, že výrobcom generických liekov sa vo fiškálnom roku 2021 podarí dosiahnuť len 2 % nárast výnosov v porovnaní s 8 % pre tzv. skupinu Big Pharma a 21 % pre výrobcov biotechnologických liekov. Z hľadiska profitability sa očakáva, že priemerná prevádzková marža výrobcov generických liekov zostane v roku 2021 v priemere pod 10 % oproti takmer 30 % v prípade Big Pharma a 45 % u biotechnologických spoločností. Posledné dva spomenuté segmenty však budú musieť počítať s tlakom na nižšie ceny liekov a tiež s tým, že menej ziskoví veľkoobchodníci s liekmi budú chcieť tiež svoj podiel koláča.

Dôležité je tiež poznamenať, že vývoj očkovacích látok má významnú pomoc vlád a humanitárnych organizácií UNICEF a WHO. Zohrávajú aktívnu úlohu pri podpore požadovaných investícií do nových vakcín a umožňujú ich predaj nielen v rozvinutých, ale aj rozvojových krajinách. Okrem toho majú akademické a verejné inštitúcie zvyčajne lepšiu pozíciu, aby získali aj dodatočné finančné prostriedky na vývoj vakcín proti epidémiám, a vďaka tomu môžu do týchto vývojových projektov zapojiť aj súkromných výrobcov liečiv.