streda 17. februára 2021

Recyklácia: Uzatvorený cyklus

Veľká časť použitých PET fliaš z odpadu končí v recyklačnom centre. Recyklácia začína výrobou PET vločky a môže skončiť aj výrobou PET predlisku, z ktorého sa následne vyrobí nová PET fľaša. Takto sa uzavrie cirkulárny obeh PET fľaše, ktorý je z hľadiska životného prostredia najlepší. 

V ideálnom prípade by bolo vhodné dosiahnuť stav, aby na Slovensku predané PET fľaše skončili v recyklačných centrách na Slovensku, kde dovedieme proces do konca a vyrobíme predlisky, z ktorých si potom výrobcovia vyrobia PET fľaše a nie oblečenie či iné predmety. Uzavrieť cyklus použitej PET fľaše na Slovensku je určite lepšie, ako prevážať po celej Európe PET vločky.
 
„PET recyklát je komodita, s ktorou sa globálne obchoduje. Pre lepšiu udržateľnosť domáceho systému je preto najlepšie, keď dokážeme maximálne množstvo u nás použitého PET-u vrátiť v recyklovanej podobe naspäť do nášho systému bez nutnosti dovozu a vývozu, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú ku zhoršovaniu životného prostredia a idú proti logike maximálneho využívania odpadu ako takého“, dodal František Doležal zo zatiaľ jedinej spoločnosti na Slovensku, ktorá vyrába aj PET predlisky.