pondelok 15. februára 2021

Trend: Telemedicína

Z pohodlia domova v poslednom roku konzultujeme aj svoj zdravotný stav. Stačí mať prístup k internetu a elementárne počítačové vybavenie. Telemedicína umožňuje lekárom, aby sa s pacientom najmä videli a počuli v reálnom čase. Počas pandémie sa tento spôsob konzultácie využíva najmä lekármi, ktorí sa so svojím pacientom nemôžu stretnúť osobne a tiež medzi pacientmi, ktorí trpia niektorým z chronických ochorení. Touto formou môže dokonca doktor predpísať potrebné lieky.

Telemedicína však nie je len nástrojom konzultácie. Niektorí pacienti totiž disponujú aj prístrojmi, ktorými si môžu zaznamenať dôležité fyziologické funkcie v domácom prostredí a tie následne v reálnom čase zdieľať so svojím lekárom. Napríklad hladinu cukru v krvi. „Je to významná úspora časového aj finančného fondu na obidvoch stranách. Zároveň je dôležité získavať od pacientov potrebné dáta o ich zdravotnom stave prostredníctvom elektronických dotazníkov. Pacient je sám zodpovedný za poskytnuté dáta. Pri presnej štruktúre a jasných formuláciách otázok sa znižuje miera chybovosti a mylných interpretácií anamnestických a údajov a symptómov choroby. To prináša do práce lekára a aj do samotného vzťahu lekár-pacient vysokú mieru transparentnosti a zároveň veľmi dôležitej dôvery“, upresnil  MUDr.  Peter Lipovský.

Viacerí lekári si prístup zdravotných poistení v súvislosti s pandémiou pochvaľujú. Oceňujú, že v čase pandémie hradia výkony telemedicíny a eliminujú tým zbytočnú mobilitu pacientov v čakárňach a ambulanciách. „Zo zákona ale vplýva, že uskutočnenie telemedicíny musí byť dohľadateľné, čiže ak lekár urobí s pacientom len napríklad skype hovor a nie je to spätne dokumentovateľné, vtedy môže vzniknúť problém pri preplácaní poisťovňou“, vystríha Patrik Stieranka z portálu ecasenka.sk, ktorý umožňuje lekárom aj pacientom stanoviť si presný termín konzultácie. Obaja tak majú istotu, že sa spoja. „Ak má však lekár objednávací systém, ľahko si dohodne termín videohovoru. Ten zostane dohľadateľný, tým, že systém e-casenka uchováva údaje o hovore, ako čas a dátum hovoru až tri mesiace. Podľa GDPR hovor nemôže byť nahrávaný, preto je dôležité, že v systéme je uložená informácia, že pacient požiadal o videohovor a ten následne prebehol“, dodáva Stieranka.

Telemedicínu vyhľadávajú aj lekári, ktorí v období pred pandémiou osobne navštevovali klientov domovov sociálnych služieb. V prípade, ak nejde o život ohrozujúce prípady, personál nastaví klientovi webkameru tak, aby sa mohol spojiť so svojím lekárom. Výhodou je, že lekár vie selektovať jednu časť klientov DSS na on-line režim a druhú navštívi osobne. Tým pádom nedochádza k návšteve z izby do izby a k ohrozeniu klientov.

Pacient môže o videohovor ľahko požiadať napríklad cez portál ecasenka.sk. Prostredníctvom troch klikov sa objedná u svojho obvodného lekára. Ide o jednoduché pripojenie, lekár si klikne cez systém na tlačidlo videohovor a pacient si jednoducho klikne na link, ktorý mu príde do emailu. Dôležité je, aby pacient aj lekár mali kameru v telefóne, v PC alebo v tablete. Výhodou je, že nikto si nemusí nič inštalovať. Spojenie je rýchle a používanie jednoduché aj pre starších pacientov. eČasenka oproti bežným videohovorom neoberá o čas ani pacienta a ani lekára. Aj keby lekár kvôli vyťaženosti pár minút meškal, pacientovi odíde SMS akonáhle sa lekár pripojí a je pripravený začať.