streda 17. februára 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný tlakový hrniec

Nerezový tlakový hrniec 6L TORO/Viktoria art. číslo 270478, model DSS2206, vyhodnotila Slovenská obchodná inšpekcia ako nebezpečný a predstavuje závažné riziko ohrozenia.

Predajci preto žiadajú spotrebiteľov, aby tento výrobok nepoužívali a vrátili ho späť. Kúpnu cenu za vrátený výrobok bude vykompenzovaný v plnom rozsahu vrátane účelne vynaložených nákladov na dopravu výrobku späť. 

Výrobok môžete vrátiť v ktorejkoľvek predajni DATART alebo Hej.sk, alebo zaslať na reklamačné oddelenie na adresu:
ELEKTROSPED, a. s.
Reklamačné oddelenie
Prologis Park Senec – budova DC 10B
Diaľničná cesta č.6
Senec 903 01