utorok 16. februára 2021

SR: Dočasná ochrana

V januári 2021 rozhodli súdy na Slovensku o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba dvom podnikateľským subjektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ich počet klesol viac ako o 90 percent. V januári zároveň žiadna spoločnosť nepožiadala o zrušenie dočasnej ochrany, ale súd ju pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie zrušil trom firmám. 

Podľa CRIF SK od 12. mája do konca januára 2021 dočasnú ochranu využívalo na Slovensku 298 podnikateľských subjektov. Prvýkrát sa stalo, že v porovnaní s koncom predchádzajúceho mesiaca počet subjektov pod dočasnou ochranou klesol, hoci iba o 0,33 percenta. Január bol špecifický tým, že podnikatelia, ktorí boli pod dočasnou ochranou podľa pôvodne platnej legislatívy k 31. 12. 2020, ju mohli využiť ešte do konca januára, pričom ani jeden z nich počas tohto mesiaca o zrušenie dočasnej ochrany nepožiadal. „Od začiatku roku je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov“, doplnila analytička Jana Marková.

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využívala, tvoria podnikatelia z veľkoobchodu a maloobchodu a opravy motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje oblasť ubytovacích a stravovacích služieb, potom stavebné firmy a spoločnosti z priemyselnej výroby. Najviac ich sídli v Bratislavskom a najmenej v Nitrianskom kraji. Z celkového počtu podnikateľov, ktorí využívali dočasnú ochranu, majú výrazne najväčší podiel právnické osoby podnikatelia.