pondelok 15. februára 2021

Aktuálne: Štatistické sčítavanie

Na Slovensku bude prebiehať sčítavanie obyvateľov počas 6 kalendárnych týždňov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením k internetu. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.