štvrtok 18. februára 2021

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2021

Podľa Štatistického úradu SR inflácia v januári 2021 prudko klesla na 0,7 %, stiahli ju medziročne nižšie ceny energií a potravín. Výšku inflácie na medziročnej úrovni stiahli najmä lacnejšie energie, potraviny síce medzimesačne zdraželi, stále však boli o 0,6 % pod úrovňou minulého roka.

Rast spotrebiteľských cien v SR počas januára 2021 výrazne znížil dynamiku a inflácia klesla na 0,7 %, čo je najnižšia hodnota od januára 2017. V porovnaní s decembrom (medzimesačne) sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,3 %. Zvyčajný januárový nástup vyšších cien sa tento rok dotkol len menšej časti tovarov ako zvyčajne v januári, tlmiaci účinok na ceny malo okrem iného zníženie dopytu spojené s opatreniami voči šíreniu pandémie COVID- 19.

Medzimesačný vývoj cien (v porovnaní s decembrom 2020) najvýraznejšie ovplyvnilo zvýšenie cien v odbore pošty a spoje; kde cenový rast potiahli zvýšené ceny telefónnych služieb o 7,7 %. Výrazný vplyv malo tiež zvýšenie cien v odbore doprava, a to najmä rast cien v zložkách dopravné prostriedky o 5,1 % a pohonné hmoty o 2,9 %. Výslednú hodnotu medzimesačnej inflácie ovplyvnili tiež rast cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 %, a to najmä výraznejší rast cien pri nealkoholických nápojoch. V konkrétnych zložkách sa zvýšili ceny ovocia o 3,4 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 2,2 %, chleba a obilnín o 0,8 % a ceny minerálok a ovocných štiav o 3,8 %. Tlmiaci účinok voči rastu cien prinieslo zníženie cien v podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie, ktoré v súhrne klesli o 1,8 %. Je to dôsledok zníženia regulovaných cien za oblasť sieťových odvetví najmä plynu a elektriny, prijatých pre rok 2021. Najvýraznejší vplyv mali nižšie ceny v podskupinách – plyn o 9,6 % a elektrina o 4,3 %.

Medziročnú hodnotu inflácie ovplyvnil pokles cien potravín o 0,6 %, ako aj pokles cien v oblastí bývania a energií o 1,1 %. Odbory, ktoré pokrývajú spomínané výdavkové skupiny predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných odborov v rámci v spotrebného koša. Pokles cien potravín sa na medziročnej báze prejavil po 50 mesiacoch (naposledy v decembri 2016). Medziročné poklesy cien energií, najmä plynu a elektriny, boli takmer zhodné s medzimesačnými – regulované ceny sa zvyčajne najzásadnejšie upravujú na začiatku roka. Ceny plynu medziročne poklesli o 9,7 %, elektriny o 4,3 % a tepla o 1 %. Ešte výraznejší pokles medziročnej inflácie zabrzdilo zvyšovanie iných druhov poplatkov v odbore bývanie a energie - rast cien zberu smetí o 6,1 %, resp. stočného vody o 3,6 %. V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 5,2 %, ovocia o 4,2 %, ale aj pokles cien mäsa o 0,3 % a mlieka, syrov a vajec o 0,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2021 oproti decembru 2020 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,3 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,2 %. Oproti januáru 2020 sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 0,8 %, za domácnosti dôchodcov o 0,5 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,6 %.