pondelok 15. februára 2021

EU: Chudoba, vzdelávanie, klíma

Na konci minulého roku sa viac respondentov priklonilo k riešeniam na úrovni Európskej únie (EÚ) než na úrovni ich vlastnej krajiny. Takmer traja zo štyroch európskych aj slovenských respondentov (72 %) navyše veria, že plán obnovy EÚ umožní ekonomike v ich krajine rýchlejšie sa zotaviť z negatívnych dopadov pandémie.

Najnovší prieskum Európskeho parlamentu od spoločnosti Kantar realizovaný v období od novembra do decembra 2020 zistil nárast počtu občanov, ktorí vyjadrili pozitívny názor na EÚ o desať percentuálnych bodov (50 %) v porovnaní s jeseňou 2019. Optimistický pohľad na budúcnosť Európskej únie má 66 % respondentov.

Individuálne vyhliadky spojené s pretrvávajúcou pandémiou sú skôr pesimistické: 53 % Európanov sa domnieva, že ekonomická situácia v ich krajine bude o rok horšia ako teraz. Slováci sú o niečo pesimistickejší ako priemer EÚ - horšiu situáciu v krajine očakáva 61 % Slovákov. Iba každý piaty európsky respondent (21 %) je presvedčený, že sa národná ekonomická situácia v nadchádzajúcom roku zlepší. Tento názor zdieľa 12 % slovenských respondentov. Viac ako polovica európskych (52 %) a 41 % slovenských respondentov očakáva, že ich individuálne životné podmienky budú o rok rovnaké ako dnes. Štvrtina Európanov (24 %) si myslí, že im bude o rok ešte horšie, zatiaľčo 21 % si myslí, že im bude lepšie. Lepšiu situáciu očakáva len 14 % Slovákov. Zhoršenie až 43 % Slovákov, ktorí sú spolu s Grékmi (40 %), Rumunmi (36 %), Bulharmi (35 %) a Slovincami (35 %) najväčšími pesimistami.

Pravdepodobne na základe tohto vnímania si Európania vyberajú aj novú najvyššiu politickú prioritu pre Európsky parlament: 48 % respondentov EÚ (51 % Slovákov) chce, aby to bol boj proti chudobe a sociálnym nerovnostiam. Toto je priorita číslo jeden vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Fínska, Českej republiky, Dánska a Švédska, kde je na prvom mieste boj proti terorizmu a zločinu (35 %). V rámci európskeho priemeru ďalej nasledujú opatrenia na zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre všetkých (33 %), ako aj na ochranu nášho životného prostredia (32 %). U Slovákov je druhou prioritou ochrana klímy (37 %) pred vzdelávaním (34 %).

Podobný posun sa objavuje aj v hodnotení občanov podľa základných hodnôt, ktoré by mal Európsky parlament obhajovať. Zatiaľčo ochrana ľudských práv na celom svete (51 %) a rovnosť medzi mužmi a ženami (42 %) zostávajú na vrchole, solidarita medzi členskými štátmi končí na treťom mieste - 41 % respondentov (v porovnaní s 33 % pred rokom) chce, aby parlament hájil túto hodnotu. Na prvej priečke hodnotového rebríčka u Slovákov tiež dominuje ochrana ľudských práv s 50 %. Tesne za ňou je sloboda slova so 47 %, potom nasleduje solidarita v rámci EÚ so 40 %.

Práve koronakríza a ďalšie globálne výzvy, vrátane klimatickej pohotovosti, zostávajú top témami pre občanov vo vzťahu k zásadnej reforme EÚ. Až 63 % respondentov EÚ si želá, aby Európsky parlament v budúcnosti zohrával dôležitejšiu úlohu, čo je nárast o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2019. Dôležitejšiu úlohu Európskeho parlamentu chce 38 % Slovákov, čo predstavuje pokles o jeden percentuálny bod oproti minulej jeseni. A hoci sa pozitívny obraz EÚ na konci minulého roka posilňoval, zvyšovala sa aj požiadavka na zmenu: iba 27 % Európanov (26 % Slovákov) podporuje EÚ v súčasnom stave, zatiaľčo 44 % európskych a 42 % slovenských respondentov „EÚ skôr podporuje“, ale je za reformu. Ďalších 22 % respondentov EÚ (23 % Slovákov) sa na EÚ pozerá „dosť skepticky“, ale nevylučujú zmenu názoru v prípade jej radikálneho zreformovania.

Ďalšie zistenia:
  • Jeden zo šiestich Európanov (61 %) nedávno zachytil (v tlačených alebo on-line médiách, televízii, rádiu) informácie o Európskom parlamente. Slovensko vedie rebríček krajín - so 78 percentami.
  • Členstvo v EÚ považuje za dobrú vec 47 % Slovákov (EÚ priemer 63 %). Až 81 % Slovákov si myslí, že naša krajina má prospech z členstva v EÚ - nárast o 6 percentuálnych bodov oproti letu 2019 (EÚ priemer 72 %).
  • Hlavným dôvodom, prečo je členstvo v EÚ výhodou, je podľa Európanov ekonomický rast (40 %, nárast o 9 percentuálnych bodov, leto 2019) a zlepšenie spolupráce medzi členskými krajinami EÚ (39 %, nárast o 5 percentuálnych bodov). Ekonomický rast považuje za benefit členstva v EÚ aj 35 % Slovákov (nárast o 8 percentuálnych bodov), avšak prvú priečku v rebríčku našich respondentov má tvrdenie, že EÚ prináša nové pracovné príležitosti (47 %).