štvrtok 18. februára 2021

Výzva: Program ochrany prírody

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už po druhýkrát Program ochrany prírody (POP). Cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody aj pozitívny vzťah obyvateľstva k prírode.

Program ochrany prírody zahŕňa tri činnosti, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu. Ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu, ale aj oblasť envirovýchovy. Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, neziskové organizácie či nadácie je 5.000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a Miestne akčné skupiny môžu získať finančnú podporu až do výšky 8.000 eur. 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať do 19. marca 2021. Podrobné informácie a usmernenia pre žiadateľov sú zverejnené na webe Programu ochrany prírody.