utorok 18. mája 2021

Čierne skrinky: Už aj vo vlakoch

Slovensko nainštaluje do regionálnych vlakov 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zámerom je vyššia bezpečnosť, lepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom ako aj v prípade nehody jej rýchlejšie odstránenie, vyšetrenie a zníženie meškania ďalších vlakov v dôsledku nehody. Železničná spoločnosť Slovensko má na financovanie projektu zmluvou dohodnutý príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 5 miliónov eur. Realizácia je plánovaná do novembra 2023. 

V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel“ budú nainštalované rádiostanice do železničných koľajových vozidiel radu 736, 812, 813, 425 a 840, ktoré umožnia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečerom, výpravcom bez potreby mobilného signálu.

BlackBoxy zaznamenávajú zvuk zo stanovišťa rušňovodiča a videozáznam z kamier z čelného pohľadu na trať a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia. Tzv. „čierne skrinky“ uľahčia vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade kamerového alebo akustického záznamu je toto vyšetrovanie jednoduchšie, rýchlejšie a jednoznačnejšie, čo sa pozitívne prejaví aj na kratšom meškaní vlaku spôsobeného nehodou, resp. inou mimoriadnou situáciou. Zariadenia BlackBox umožnia vypracovať analýzu nehodovosti a prijatie rôznych opatrení.