pondelok 17. mája 2021

COVID-19: Nežiadúce účinky na Slovensku

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil na svojom webe aktuálnu štatistiku (k 13. 5.) o nežiaducich účinkoch očkovania proti novému koronavírusu na Slovensku. Celkovo eviduje 4.492 hlásených podozrení na takéto nežiaduce účinky, pričom 272 je klasifikovaných ako závažné (6,1 % hlásení). 

Najčastejšie hlásené nežiaduce závažné účinky bol pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, a to najmä u pacientov liečených na hypertenziu. Ďalej sa objavili prekolapsový stav, kolaps, trombóza, pľúcna embólia, alergické reakcie, dočasná paralýza či krátkodobá strata vedomia. Objaviť sa môže aj epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu. Medzi závažné nežiaduce účinky zaradil ŠÚKL aj prípady zlyhania očkovania. Výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu konkrétneho človeka, ako aj od jeho veku, pričom všeobecne sú nežiaduce reakcie po očkovaní u ľudí vo vyššom veku menej časté a menej intenzívne. Svoj vplyv majú tiež iné, súbežne užívané lieky, imunitná reakcia, a v niektorých prípadoch aj psychické nastavenie očkovaného.


Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo k 13. 5. 2021 na Slovensku prvou dávkou zaočkovaných 1.326.765 osôb a druhou dávkou 616.767 osôb.