piatok 21. mája 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli po kontrolách v Rakúsku, Nemecku a Španielsku upozornenia na nové kozmetické výrobky nebezpečné pre zdravie. Vyskytovať sa môžu aj v ďalších krajinách v Európskej únii.

Prvé upozornenie sa týka farby na vlasy Henna Herbal Black 1.0 značky PCC Brands (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: 354, čiarový kód: 8904061205782) z Indie. Obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD) v koncentrácii 2,8 % a zistený bol aj nedostatok oxidačných činidiel s dlhým časom pôsobenia výrobku na vlasoch. Kontakt s pokožkou hlavy môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu. Chýbalo tiež nedostatočné varovné označenie v nemeckom jazyku. Výrobok je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 8 a) ) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Prípravok na spevnenie pokožky STRETCH CONTROL značky MESOSTYLE STRETCH CONTROL (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: L1 05-2021; M1 10-2020; N1 05-2021, čiarový kód: neuvedené) zo Španielska obsahuje látku - Meclofenoxate opäť v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 21) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Meclofenoxate pôsobí na centrálny nervový systém a je viazaný na lekársky predpis a je uvedený v uznesení AP (69) 2 Rady Európy.

V maske Fitokosmetik schwarzer kosmetischer Ton (Totes Meer) značky Fitokosmetik (typ výrobku/číslo výrobku: 475190650, výrobná dávka: 05-2023 15.05.2020-1-22, čiarový kód: 4607051790650) z Ruskej federácie boli identifikované ťažké kovy: nikel 61,9 +/- 12,4 mg/ kg masky; arzén 3,78 +/- 0,91 mg/ kg masky; olovo 15,7 +/- 3,14 mg / kg masky. Zistené množstvá ťažkých kovov sú v rozpore s čl.14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položky č. 1093, 43, 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov