pondelok 17. mája 2021

Novinka: Aplikácia Učko

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so vzdelávacím programom Digital League vytvorili bezplatnú mobilnú aplikáciu. Cieľom je pomáhať pedagogickej komunite orientovať sa v uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach a sprostredkovať informácie o plánovaných, ako aj realizovaných webinároch a ďalších podporných nástrojoch. Aplikácia je priamo prepojená s portálom Učíme na diaľku, ktorý slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie ministerstva školstva, a podpory pre učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a ďalších pedagogických aj odborných zamestnancov počas pandemickej situácie.

Portál Učíme na diaľku pravidelne komunikuje novoprijaté usmernenia a odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho organizácií. Učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom aj rodičom ponúka v krízovej situácii pomoc prostredníctvom mailového poradenstva aj prehľadu využiteľných zdrojov, nástrojov na tvorbu a vedenie výučby na diaľku, ako aj po návrate žiakov do škôl. Ambíciu zjednodušiť učiteľom prístup k informáciám týkajúcich sa fungovania škôl počas pandemickej situácie a podporiť ich v kritických obdobiach má mobilná aplikácia Učko. Priamo do mobilných zariadení prinesie pedagógom novinky z portálu formou informácií o rozhodnutiach ministra, manuáloch či usmerneniach pre školy z dielne rezortu školstva, ako aj informácie o pripravovaných webinároch. Rovnako je prostredníctvom Učka možné využiť službu virtuálneho poradenstva.

Aplikáciu bezodplatne vyvinuli účastníci vzdelávacieho programu Digital League. Po zapracovaní spätnej väzby od testerov je Učko pripravené slúžiť svojmu zámeru a pomôcť zlepšiť informovanosť zamestnancov v školstve. K dispozícii na stiahnutie zdarma je v Apple Store a Google Play. Po vyplnení základných údajov bude používateľovi zobrazovať informácie podľa regiónu, v ktorom sa nachádza, či typu školského zariadenia, v ktorom pôsobí.