štvrtok 20. mája 2021

EU: Erasmus+ 2021–2027

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá fungovania programu Európskej únie (EÚ) na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v rokoch 2021 – 2027. V záverečnej fáze rokovaní s Radou sa poslancom podarilo zabezpečiť navýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur. Finančné prostriedky vyčlenené na program tak budú takmer dvojnásobne vyššie (viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov) ako počas predchádzajúcich siedmich rokov (14,7 miliardy eur).

Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Komisia a členské štáty musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo doposiaľ náročné zúčastniť sa na tomto programe, akými sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach, či osoby prisťahovaleckého pôvodu. Osoby nedisponujúce dostatočnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb. Žiadosti nebude možné zamietnuť z dôvodu vyšších nákladov, pokiaľ vzniknú v spojitosti s opatreniami na zaručenie začlenenia. V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program by tak mal pomôcť ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú tak zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.

Nový program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, napr. mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania – tzv. drobné partnerstvá. Program bude dbať aj na svoj prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie vlastnej environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.

Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať - napr. absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu - a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Iniciatíva Európske univerzity zas študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva – tzv. Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy – pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni.