pondelok 17. mája 2021

SR: Inflácia v apríli vzrástla na 1,6 %

Inflácia sa na Slovensku zvýšila tretí mesiac za sebou: v apríli 2021 boli ceny medziročne vyššie o 1,6 %. Kým v medziročnom porovnaní ťahali ceny nahor palivá s rastom až o 19,5 % a tabakové výrobky, v medzimesačnom porovnaní to boli najmä vyššie ceny potravín o 0,6 %.

Rast spotrebiteľských cien v apríli bol na Slovensku vyšší než v predošlé mesiace (marcová inflácia 1,4 %), stále však bola dynamika rastu cien oveľa nižšia než pred rokom či pred dvoma - v apríli 2020 na úrovni 2,1 %. Medzimesačne sa zvýšili ceny potravín, pričom nárast cien bol vo všetkých deviatich sledovaných zložkách (skupinách) potravinových výrobkov, najvýraznejšie pri mliečnych výrobkoch, zelenine a mäse. Ceny mäsa a zeleniny boli naďalej nižšie ako pred rokom a mliečne výrobky boli na úrovni vlaňajšieho apríla. Medzimesačne pokračovalo zdražovanie pohonných hmôt, ale už pomalšie ako predošlé mesiace. Celkovo na medziročnej úrovni boli pohonné hmoty drahšie takmer o pätinu, ale tento stav z časti ovplyvnil aj fakt, že pred rokom v apríli ceny pohonných hmôt prudšie klesali v dôsledku rýchleho zabrzdenia spotreby počas opatrení prvej vlny pandémie.

Medzimesačný rast cien sa oproti marcu mierne spomalil na 0,2 % (v marci ceny medzimesačne vzrástli o 0,5 %). Najvýraznejší vplyv na vývoj mali predovšetkým vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, a to najmä ceny v skupine potraviny o 0,6 %. Medzimesačne vyššie ceny sa prejavili najmä v položke zelenina o 1,7 %, mlieko, syry a vajcia o 1,1 % aj mäso o 0,4 %. Naopak, pokles zaznamenali ceny nealkoholických nápojov o 0,2 %. K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 1,5 % v rámci odboru nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, ako aj zvýšenie cien v odbore doprava o 0,1. Zvyšovanie pokračovalo počas apríla pri cenách palív a mazadiel (pohonné hmoty), medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,9 %, čo je však výrazne nižšie tempo rastu ako v predošlých mesiacoch tohto roka. V podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie sa ceny v porovnaní s marcom zvýšili 0,1 %, hlavne vplyvom rastu cien imputovaného nájomného, ako aj za údržbu a opravu obydlia. Ceny energií zostali na medzimesačnej úrovni nezmenené. K zmierneniu rastu cien v apríli prispeli nižšie ceny za celý odbor alkoholické nápoje a tabak o 0,1 %, a to pokles cien piva o 0,6 % a vína o 0,4 %. K poklesu došlo aj v odbore zdravotníctvo o 0,2 %, hlavne vplyvom nižších cien za farmaceutické výrobky o 0,3 %. Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Aprílovú medziročnú hodnotu inflácie, ktorá vzrástla na úroveň 1,6 %, ovplyvnili odbory s nižšou váhou v rámci spotrebného koša. Rast inflácie bol výsledkom najmä medziročne vyšších cien tabakových výrobkov o 16,5 % (druhý mesiac po sebe), čo ovplyvnilo aj celkovú mieru rastu cien v celom odbore alkoholické nápoje a tabak o 8,7 %. Druhou skupinou, ktorá významne ťahala infláciu hore, boli ceny palív a mazadiel o 19,5 %, v rámci odboru doprava. Ceny benzínu a nafty rastú intenzívnejšie od začiatku roka, v apríli medziročnú mieru zvýšenia cien ovplyvnil aj fakt, že pred rokom ceny prudšie klesali v dôsledku prvej vlny pandémie. Vplyv na celkovú úroveň infláciu mali tiež rastúce ceny v rámci odboru rozličné tovary a služby, rástli ceny na osobnú starostlivosť o 2,9 % a tiež finančné služby (bankové poplatky) o 2,1 %. Z iných odborov sme si viac ako pred rokom priplatili aj za predprimárne a primárne vzdelávanie o 7,1 % či za nábytok a bytové zariadenie o 2,6 %. Tieto druhy tovarov a služieb výraznejšie zvýšili ceny v predošlých mesiacoch. Dva odbory, ktoré predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša - potraviny a alkoholické nápoje a bývania a energie, boli medziročne v poklese a tlmili rast medziročnej inflácie. V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 7,6 %, ovocia o 7 % a mäsa o 1,3 %. Viac, ako v apríli pred rokom, sme zaplatili napríklad za chlieb a obilniny o 0,4 %, ryby o 2,9 % aj za minerálne vody, nealkoholické nápoje a šťavy o 2 %. V odbore bývanie a energie sa na medziročnej úrovni už štvrtý mesiac za sebou prejavoval vplyv januárového výraznejšieho zníženia cien plynu a elektriny, plyn o 9,6 % a elektrina o 4,2 %. Naopak, rast cien zotrval za zber smetí, i keď sa zmiernil na úroveň 6,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,2 %, za domácnosti dôchodcov o 0,8 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,1 %. Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2021 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za domácnosti dôchodcov o 1,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,5 %.