štvrtok 20. mája 2021

Elektromobily: Rast záujmu

Veľa spoločností dnes reálne uvažuje o využití elektromobilov vo svojom vozovom parku. Zameranie na redukciu emisií z dopravy a posilnenie dôrazu na udržateľnosť je „trendy“ a prináša firmám aj rôzne praktické výhody. Svoju rolu zohrávajú aj prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej dopravy.

Pred piatimi rokmi mal napríklad iba jeden z partnerov spoločnosti Eurowag vo svojom vozovom parku tri elektromobily a žiadne nákladné alebo dodávkové vozidlá. V roku 2021 sa však celkový počet elektromobilov zvýšil viac než 100-násobne, a to na 350 vozidiel na elektrický pohon, pričom počet elektrických nákladných vozidiel tento rok vzrastie celkovo na 10. „Na prelome rokov 2021/22 očakávame ešte väčší nárast elektromobilov, a to rádovo v desiatkach, najmä u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú podporovať flotilu s nízkymi emisiami. V druhej polovici roku 2022 je očakávaný nárast elektromobilov rádovo v stovkách“, vysvetľuje Martin Vohánka.

Na zvýšený záujem o elektromobily majú vplyv aj prísne požiadavky na znižovanie emisií z cestnej dopravy vyplývajúce z aktuálnych smerníc Euróspkej únie (EÚ). Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 vyžaduje, aby do roku 2030 vozový park znížil emisie CO 2 o 37,5 % pri osobných automobiloch a o 31 % pri dodávkových vozidlách. V rámci Zelenej dohody pre Európu si tak EÚ stanovila cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Tento plán počíta okrem iného s redukciou emisií v doprave o 90 %, veľkou mierou by sa na jeho realizácii malo podieľať využitie alternatívnych palív a práve elektromobilita. Spoločnosti, ktorým sa emisné limity nepodaria splniť, budú čeliť hrozbe citeľných finančných sankcií. Zaradenie elektromobilov do podnikových flotíl je jednou z hlavných ciest, ako uvedený cieľ dosiahnuť. Podstatným aspektom je v poslednej dobe najmä rovnako zvýšený dôraz na spoločenskú zodpovednosť a ochranu životného prostredia, ktorý aj širšia verejnosť vníma jednoznačne pozitívne.