štvrtok 20. mája 2021

SR: 40 miliónov eur na digitalizáciu školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií. Z programu REACT-EU bude vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební.

Zdroje z programu REACT-EU v objeme 20 miliónov eur sú prioritne určené pre základné školy. Financie budú využité na nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách. Pre stredné školy je vyčlenená z eurofondov rovnaká suma, teda 20 miliónov eur. Peniaze pôjdu na zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách. Úlohou novej pracovnej pozície koordinátora bude pripravovať učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami, učiť ich s nimi narábať, pomáhať s využívaním digitálneho obsahu a technológií vo výučbe či administrovať on-line testy. 

Ministerstvo pripravilo aj dotazník stavu technického vybavenia škôl. Základné aj stredné školy v júni t. r. vyplnia dotazníky a určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem. Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra t. r. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám. Ministerstvo tiež plánuje pokračovať v projekte IT Akadémia (683 škôl). V rámci tohto projektu boli pilotne zaškolení digitálni koordinátori, vznikli metodiky pre základné a stredné školy či webináre pre učiteľov zamerané na dištančné vzdelávanie.