piatok 26. novembra 2021

Radíme: Ako zazimovať nehnuteľnosť

Prírodné živly v zime dokážu spôsobiť nemalé škody. Najčastejšie poistné škody v neobývaných nehnuteľnostiach sú podľa Fingo.sk z potrhaných vodovodných trubiek a rozvodov, ďalej spôsobené pádom ľadu a snehu zo strechy alebo poškodením strechy ťarchou snehu. Aj pri rekreačne obývaných nehnuteľnostiach netreba zabúdať na častejšie požiare, keďže v zime sa viac kúri a vykurovacie systémy sú často v nevyhovujúcom stave, bez potrebných revízií a údržby.

Rady, ako zazimovať nehnuteľnosť
1. Zastavte prívod vody. Aj mala prasklina v potrubí zanechá veľké škody, a to nielen na samotnom majetku, ale aj na účte za vodu.
2. Rozhodnite, či budete počas zimy nehnuteľnosť temperovať, alebo kúrenie vypnete. Od toho závisí aj miera vypustenia vody z potrubí, bojleru, záchoda a iných systémov, ktoré sa počas zimy nebudú používať.
3. Obaľte potrubia, z ktorých sa nevypustila voda, aby v nich nezamrzla. Ak plánujete počas zimy vykurovacie systémy vypnúť, nezabudnite vypustiť vodu zo systémov.
4. Nenechávajte na chate žiadne jedlo, ktoré by prilákalo hlodavce.
5. Skontrolujte celú nehnuteľnosť a stav strechy. Prípadná ťarcha snehu by spôsobila veľké škody.
6. Zaizolujte okná a dvere, aby boli odolnejšie voči prepúšťaniu chladu.
7. Ochráňte nehnuteľnosť voči zlodejom alebo vandalom.
8. Zavrite okná, zamknite dvere, použite dostupné ochranné systémy, mreže a bezpečnostné zámky.
9. Ak sa v okolí chalupy nachádzajú susedia, dohodnite sa s nimi na občasnej kontrole, aby ste vedeli, že je všetko v poriadku.
10. Zvážte poistenie nehnuteľnosti.

Pomerne častou otázkou je tiež zodpovednosť za škody, napríklad pošmyknutia a pády na neodhrnutých zasnežených alebo zamrznutých chodníkoch. V týchto situáciách sa rozlišuje, či ide o priľahlý chodník k nehnuteľnosti alebo o chodník, ktorý sa nachádza na súkromnom pozemku. V roku 2018 sa zmenil zákon a ako majiteľ nehnuteľnosti už nemusíte odpratávať sneh z priľahlého chodníka k vášmu domu, teda ani nenesiete zodpovednosť za súvisiace škody. Táto zodpovednosť a odpratávanie chodníkov boli presunuté na správcov miestnych komunikácií. Ale škody, ktoré spôsobí tretím osobám napríklad spadnutý sneh zo strechy vášho rodinného domu, alebo ak sa niekto pošmykne priamo na vašom pozemku, za tie už ako majiteľ zodpovedáte.