piatok 14. januára 2022

Farba roka 2022: Very Peri

Rok 2022 má svoju farbu Very Peri, ktorú ešte koncom minulého roku predstavila spoločnosť Pantone. Prvýkrát v histórii bola vytvorená so zámerom nastoliť farebné smerovanie celého roka, pričom nepochádza z existujúceho vzorkovníka farieb. Výber ovplyvnila pandémia, s ktorou celý svet bojuje už takmer dva roky. Odtieň Very Peri odzrkadľuje prepojenie reality a digitálneho sveta.

Poukazuje súčasne na stále rastúcu komunitu digitálnych umelcov a nové možnosti vo virtuálnom svete, ktoré zasahujú do sveta reálneho. Prepojenie dvoch svetov podčiarkuje aj fakt, že ide o farbu používanú vo videohrách, ktoré patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity generácie Z. Very Peri sa vníma aj ako typická farba napríklad pre wellness: orgován či levanduľa na nás pôsobia upokojujúcim dojmom. Okrem spojenia digitálneho a reálneho sveta má symbolizovať aj nový začiatok. Obsahuje odtiene modrej, ktorá je považovaná za „spoľahlivú farbu“ a s nádychom fialovej symbolizujúcej hravosť a radosť.

Farbu roka vyhlasuje spoločnosť Pantone každý rok a následne sa aplikuje v produktovom dizajne rôznych odvetví. Okrem módy sa tak objaví v interiéroch či vizuálnej komunikácii. Pantone Color Institue vyhlasuje farbu roka Pantone Color of the Year už vyše 20 rokov na základe poznatkov výskumu expertov. Okrem vizuálnej stránky venujú pozornosť aj ďalším aspektom, napríklad ako farba ovplyvňuje dizajn a konzumné správanie sa jednotlivca na trhu, ale taktiež psychologickému efektu farieb.