štvrtok 13. januára 2022

On-line: Zmena termínu očkovania

Záujemcovia o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktorým nevyhovuje zvolený alebo automaticky pridelený termín, si ho môžu sami zmeniť, a to cez zmenový formulár na webovej stránke korona.gov.sk. Takáto možnosť platí zatiaľ len pre prvú a tretiu dávku vakcíny.

Aktuálne je už možné pri registrácii na očkovanie vybrať si aj dátum a čas očkovania. Na očkovanie sa záujemca registruje na webstránke korona.gov.sk, z ktorej je následne presmerovaný na registračný formulár NCZI na vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Po zadaní osobných údajov si občan najprv vyberie preferovaný okres, pričom sa zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môže vybrať čas očkovania v konkrétnom očkovacom centre. Registrácia sa využíva pri prvej a tretej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky. Výber dátumu a časového úseku je možný u všetkých vekových kategórií. U detí len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Výber termínu môžu využiť aj záujemcovia o očkovanie, ktorí sa na vakcináciu už registrovali a sú v tzv. čakárni – tí dostanú termín pridelený automaticky, alebo môžu upraviť svoju registráciu a požiadať o konkrétny termín. Ak túto možnosť nevyužijú a automaticky pridelený termín im vyhovovať nebude, môžu využiť službu zmena registrácie, ktorá im umožní výber nového termínu. Ak záujemca nenájde vhodný termín, môže svoju registráciu zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr. Záujemcovia o očkovanie môžu využiť objednanie sa na konkrétny termín, ak pri registrácii zadajú maximálne 5 okresov. Ak označia viac okresov, systém ich zaradí do čakárne a termín im bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v nimi zvolenom okrese.

Okrem očkovania prostredníctvom registrácie je naďalej možné využiť aj vakcináciu bez registrácie. Zoznam očkovacích centier a časy prevádzky sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva: health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Ministerstvo odporúča registráciu určite využiť - umožní sa efektívnejšia distribúcia vakcín a lepší manažment pacientov vo vakcinačných centrách. Pokračuje očkovanie v ambulanciách tých lekárov, ktorí túto možnosť poskytujú, ako aj očkovanie výjazdovými tímami.