piatok 14. januára 2022

Novinka: Obnovdom.sk

Pre záujemcov o obnovu rodinných domov na Slovensku sa pripravuje nový web obnovdom.sk. Od utorka 11.1.2022 je už sprístupnená všeobecná informačná časť a kontaktný formulár. Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia by už čoskoro mali pribudnúť aj technické detaily a parametre jednotlivých opatrení na zelenú obnovu rodinných domov s plánovaným preplatením do výšky 50 percent.
 

Podávať žiadosti o dotácie bude možné až po vyhlásení prvej výzvy, ktorej spustenie sa plánuje v treťom kvartáli tohto roku. Projekty na obnovu rodinných domov budú musieť spĺňať požiadavky na minimálne 30 percent úspory primárnej energie. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie domu či sprievodná dokumentácia.

Záujemcom so žiadosťami o dotáciu na obnovu domov má pomáhať desať regionálnych kancelárií rozmiestnených po Slovensku. Osem z nich by malo byť v krajských mestách. Aj adresy regionálnych kancelárií budú postupne zverejnené na webe podľa termínu otvorenia.

.